Viktige telefonnr

Vaksinering: Siste vaksinering i Våler onsdag 02.03.22 kl. 14.30-15.30., for befolkningen i både Våler og Åsnes Fra uke 10 blir det vaksinering kun i Åsnes, for befolkningen i både Våler og Åsnes. Dette skjer på Åsnes helsestasjon  (ved siden av ELON butikk | Schjærin Radio-TV ) fredager kl. 09-11 som drop-in ut april måned.

Telefoner:

969 48 644

Smittesporingstlf vil fra 01.03.22 av være betjent fra kl 08-15.30 på hverdager og fra kl 10-14 lørdag og søndag

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin informasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Grunnet korona-viruset kan det bli behov for flere faglige hender enn vi har i den kommunale helsetjenesten og i den kommunale renholdstjenesten i dag. Har du med bakgrunn i disse fagene anledning til å bidra?

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land har regjeringen besluttet å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i 10 dager fra og med mandag 16. mars kl. 08.00.I videoen redegjør Mathis Briskerud i politiet i Solør for situasjonen ved grenseovergangen på Linna på Åsnes Finnskog tidligere i dag.

Legekontorene i Solør stenger for direkte oppmøte.

 

Ønsker du å hjelpe eller trenger du hjelp?

Samfunnsmedisin i Solør ved kommuneoverlegene melder om ett tilfelle av positiv testresultat for en innbygger i Våler.

Kommuneoverlegene i Solør oppfordrer folk til å holde seg i ro der de er. Det jobbes samtidig med en reiseattest for nøkkelpersonell bosatt i Sverige.

NAV Våler har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at publikumsmottaket ved kontoret stenger fra mandag 16. mars 2020. Det betyr at de ikke er åpne for «drop-inn» besøk inntil videre.

Våler legesenter må prioritere nødvendig helsehjelp, og oppsatte timer for kontroll eller andre forhold som kan vente, kan bli utsatt. Vi oppfordrer alle om å benytte sikker e-konsultasjon med sin lege gjennom minhelse/helsenorge.no

Kommuneoverlegenene og Helsestasjonen  har en oppfordring til alle til foreldre og foresatte: Rådene fra FHI er klare. Vi skal unngå sosial kontakt med hverandre. Det er for å unngå spredning av smitte av Korona at skolene og barnehagene er stengt.

Bekreftet et tilfelle av koronovirus i Solør. Oppdatert kl 17:15 15.03.2020