Ansatte ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Obs! Nye tlf.nr. fra 17.01.24!

Julie Sørby Slettetveit                                           
landbrukssjef
tlf 977 89 909 
julie.slettetveit@vis.kommune.no 

Pia Helene Knøsen Lund
konstituert leder
rådgiver viltforvaltning
tlf 457 38 008
phl@vis.kommune.no 

Nina M. Berg
konsulent jordbruk
tlf 457 35 297
nina@vis.kommune.no 

Iver Harald Breisjøberg                                       
rådgiver jordbruk
tlf 940 01 396
ihb@vis.kommune.no 

Mette Enersen
konsulent jord- og skogbruk
tlf 457 36 675
Mette.Enersen@vaaler-he.kommune.no 

Elisabeth Reim                                               
rådgiver landbruk
tlf 488 62 164
Elisabeth.Reim@vis.kommune.no 

Are Johansson Bakke
rådgiver skogbruk
tlf 488 62 208
ajb@vis.kommune.no

Eli Rusten
konsulent jordbruk
tlf 940 01 983
Eli.Rusten@vaaler-he.kommune.no

Tor Christian Røed
tlf 474 86 272  
tcr@vis.kommune.no

Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?
Navn Jord / skog Arbeidsoppgaver
Julie Sørby Slettetveit Jord + skog Lederoppgaver, landbruksbasert næringsutvikling - Innovasjon Norge, utviklingsprosjekt, klima- og miljøspørsmål
Pia Helene Knøsen Lund Viltforvalter + jord + skog Konstituert leder. Viltforvaltning, fallviltarbeid, kommunale skadefellingslag.
Nina M. Berg Jord PT, RMP, avlingssvikt, landbruksregister, kart, veterinærvaktordning, avløsning sykdom/fødsel
Iver Harald Breisjøberg Jord SMIL, drenering, avløpsslam, autorisasjonsbevis plantevern, tiltak i beiteområder, utvalgte kulturlandskap
Mette H. Enersen Jord + skog Skogfond, tilskuddsordninger i skogbruket (NMSK), egenerklæring om konsesjonsfrihet, foryngelseskontroll, eiendomsoverdragelser
Elisabeth Reim Jord + skog Lovsaker (eiendomsoverdragelse, fradeling, konsesjon), klima- og miljøforvaltning, andre landbruksfaglige oppgaver
Are Johansson Bakke Skog + veg Skogkultur, vegsaker, skogfond, skogfaglige spørsmål
Eli Rusten Jord RMP, PT, avlingssvikt, jordleie, boplikt, nydyrking, kart, hjemmeside, SMS-tjeneste
Tor Christian Røed Eiendoms- og vegregister, arkivering

​PT = Produksjonstilskudd (og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid)

RMP = Regionalt miljøprogram (regionale miljøtilskudd)

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket

NMSK = Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket

Artikkelliste