Ansatte ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Julie Sørby Slettetveit (fra 1/12-23)                                          
landbrukssjef
tlf 62 42 43 02 / 
 

Nina M. Berg
konsulent jordbruk
tlf 62 42 43 05 / 906 87 794
nina@vis.kommune.no 

Iver Harald Breisjøberg                                       
rådgiver jordbruk
tlf 62 42 43 03 / 975 29 109
ihb@vis.kommune.no 

Mette Enersen
konsulent jord- og skogbruk
tlf 62 42 43 04 / 478 46 206
Mette.Enersen@vaaler-he.kommune.no 

Elisabeth Reim                                               
rådgiver landbruk
tlf 62 42 43 06 / 488 62 164
Elisabeth.Reim@vis.kommune.no 

Pia Helene Knøsen Lund
rådgiver viltforvaltning
tlf 62 42 40 17 / 991 07 780
phl@vis.kommune.no 

Are Johansson Bakke
rådgiver skogbruk
tlf 62 42 43 11 / 488 62 208
ajb@vis.kommune.no

Eli Rusten
konsulent jordbruk
tlf 62 42 43 15 / 481 02 274
Eli.Rusten@vaaler-he.kommune.no

Tor Christian Røed
tlf 62 42 43 14  
tcr@vis.kommune.no

Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?
Navn Jord / skog Arbeidsoppgaver
Julie Sørby Slettetveit - fra 1. desember 2023 Jord + skog Lederoppgaver, landbruksbasert næringsutvikling - Innovasjon Norge, utviklingsprosjekt, klima- og miljøspørsmål
Nina M. Berg Jord PT, RMP, avlingssvikt, landbruksregister, kart, veterinærvaktordning, avløsning sykdom/fødsel
Iver Harald Breisjøberg Jord SMIL, drenering, avløpsslam, autorisasjonsbevis plantevern, tiltak i beiteområder, utvalgte kulturlandskap
Mette H. Enersen Jord + skog Skogfond, tilskuddsordninger i skogbruket (NMSK), egenerklæring om konsesjonsfrihet, foryngelseskontroll, eiendomsoverdragelser
Elisabeth Reim Jord + skog Lovsaker (eiendomsoverdragelse, fradeling, konsesjon), klima- og miljøforvaltning, andre landbruksfaglige oppgaver
Are Johansson Bakke Skog Skogkultur, vegsaker, skogfond, skogfaglige spørsmål
Pia Helene Knøsen Lund Jord + skog Viltforvaltning, kjempespringfrø, tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir
Eli Rusten Jord RMP, PT, avlingssvikt, jordleie, boplikt, nydyrking, kart, hjemmeside, SMS-tjeneste
Tor Christian Røed Skog Eiendoms- og vegregister, arkivering

PT = Produksjonstilskudd (og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid)

RMP = Regionalt miljøprogram (regionale miljøtilskudd)

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket

NMSK = Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket

Artikkelliste