Vigsel

Fra 01.01.18 har kommunene ansvar for borgerlige vigsler.

Vielser i kommunal regi i Våler skal i størst mulig grad tilpasses brudefolkets ønsker i forhold til tid og sted.  Det er viktig at de som skal gifte seg tar kontakt tidlig for å avtale detaljer med vigselsmannen.

De som ikke har spesielle ønsker om hvor vielsen skal finne sted vil bli viet i kommunelokalet i ett tilrettelagt rom.

Vielser er gratis for innenbygdsboende. For utenbygdsboende skal alle påløpte kostnader i forbindelse med vielsen betales.  Dette beregnes i hvert enkelt tilfelle.

 

Følgende personer har for tiden vigselsrett på vegne av Våler kommune:
 

Ordfører Lise Berger Svenkerud     Tlf 91399419
Varaordfører Espen Svenneby Tlf 95063630
Rådmann Eyvind Alnæs  Tlf 48226313
Ass. rådmann Asgeir Rustad Tlf 95052270