Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni. Fra og med 1.januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra domstolene til kommunene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende personer har for tiden vigselsrett på vegne av Våler kommune:

Ordfører     Harry Vinje
Varaordfører Espen Svenneby

 

Slik bestiller du vigsel


Bestill prøvingsattest
Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov til å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Folkeregisteret utsteder prøvingsattest, attesten er gyldig i fire måneder.
Bestill prøvingsattest her
 

Bestill vigsel
Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel.

Bestilling av vigsel bør sendes minst 14 dager før dagen dere vil gifte dere. Planlegger dere bryllup lang tid i forveien så er det mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss. Husk å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg.

Bestill ønsket tid for vigsel her.

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss på;
epost: postmottak@vaaler-he.kommune.no 
eller kommunens sentralbord: 62 42 40 00

 

Når kan vi gifte oss?

Våler kommune gjennomfører vigsel i seremonirommet i kommunelokalet på følgende dager: 

  • Fredager mellom kl.10:00 – 14:00 
  • Første lørdag i måneden kl. 12:00 – 14:00

 

Hva koster det?

Vigsel er gratis for både innenbygds- og utenbygdsboende.
 

Hva skjer før og under borgerlig vigsel?

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter og to vitner må være tilstede under seremonien. I unntakstilfeller kan Våler kommune stille med vitner.

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselsformularet kan leses opp på engelsk ved behov. Har dere spesielle ønsker til selve seremonien så gi oss beskjed om dette på forhånd.

Paret, vitner og vigsler undertegner prøvingsattesten tilslutt.

Kommunen sender inn den signerte prøvingsattesten til skatteetaten. Paret vil få tilsendt vigselsattesten i Altinn.