Barnehage

Våler kommune har en kommunal og en privat barnehager. Barnehagene samarbeider tett og har felles visjon:

"Våre hager blomstrer hele året." 

 

Barnehagene har samordnet opptak, med søknadsfrist 1.Mars hvert år.

 

Klikk deg inn i boksene over å bli kjent med barnehageverden.....

 

EN GOD PLASS Å VÆRE

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. 

 

VI SIKTER MOT BARNEHAGER HVOR PERSONALET VISER ENTUSIASME, VARME, PSYKISK OG FYSISK NÆRHET, SMIL OG LATTER.                                         

 

MED LEKEN OG BARNDOMMEN SOM HOVEDFOKUS SKAPER VI TRYGGHET, TRIVSEL, HUMOR OG UTVIKLING