UKM logo.png

Ungdommens kulturmønstring- påmelding innen 25.januar

15.12.2017

Våler kommune arrangerer årlig Ungdommens kulturmønstring, UKM. Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe...

Vannmåler

Avlesning av vannmåler - svarfrist 2. januar 2018

15.12.2017

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen tir 2. januar 2018.

Søstrene Vinje.jpg

"Velkommen hjem", julekonsert med Benedicte og Victoria 16.12 kl. 18

12.12.2017

Søstrene Vinje inviterer til førjulskonsert i Våler kirke. Medvirkende; Vegard Vindfallet, Fredrik Vindfallet, Chris Harald Sagmoen, Simen Grunt og Oliver Bråten. Les mer her (PDF, 477 kB)

Renschorgel i Våler kirke.png

Jul i Våler kirke, lille julaften kl. 23.00

11.12.2017

"Under englenes jubelkvad" inviteres du til jul i Våler kirke med Våler kantori, dirigent Arne Moseng. Andre gjester er; Nils Tore Enget, orgel, Kine Evensen, sopran, Peder Øiseth, trompet og Rolf...

Anne Kristine Bergem - foto

Temadag: "Alt som skjer med voksne påvirker barn"

08.12.2017

På tirsdag arrangerte frisklivssentralen i Solør i samarbeid med Våler kommung og pårørendeprosjektet, temadag med psykiater Anne Kristine Bergem.

UKM logo.png

 Våler kommune arrangerer årlig Ungdommens kulturmønstring, UKM.

Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen.
Her kan du vise frem det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne.

Vannmåler

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen tir 2. januar 2018.

Søstrene Vinje.jpg

Søstrene Vinje inviterer til førjulskonsert i Våler kirke.  
Medvirkende; Vegard Vindfallet, Fredrik Vindfallet, Chris Harald Sagmoen, Simen Grunt og Oliver Bråten. Les mer her (PDF, 477 kB)

 

I forbindelse med behandling av budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 la rådmannen fram i sitt budsjettforslag innsparinger på flere områder. For skolesektoren ble det lagt fram forslag om innsparing i grunnskolen ved å legge ned Nordhagen skole med virkning fra skoleåret 2018/2019. I budsjettbehandlingen i kommunestyret 11. desember ble rådmannens forslag til budsjett ang. nedleggelse av Nordhagen skole vedtatt.

  

I fra mandag 11 desember  vil Polvegen fra Lundvegen til Tøråsvegen bli stengt for gjennomkjøring  på grunn av utskiftning av vann og avløpsledninger. Omkjøringsmuligheter er skiltet.Vegen vil bli stengt til utgangen av januar 2018. Tekniske tjenester.

 

 

Hendelse

Idag

LHL julemiddag

Hendelse - Heia Hotel Våler

Konsert
Konsert

mandag 18. desember 2017

Tommy Michaelsen synger julesanger og andre sanger

Konsert - Vålertunet

Kart Våler på kartet

Våler kommune

Org.nr.: 871034222


Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 

 

test

 

 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering