Nyheter
Publisert 27.05.2019

Stolpejakten går ut på å finne stopler sentralt plassert i kommunen. Du kan registrere manuelt, digitalt eller ved å laste ned en app på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Her kan du lese mer om Stolpejakt.

Publisert 25.05.2019

Våler kommune har motatt søknad fra Austri Kjølberget DA om dispensasjon fra kommuneplanen for Våler for Kjølberget vindkraftverk.
Saken legges ut til offentlig høring i tre uker fra dags dato.

Publisert 24.05.2019

Pårørendekontakt i Våler Kommune ønsker å invitere alle som er pårørende til en informasjonskveld.

Vi er alle pårørende i løpet av vårt liv.

 

Publisert 24.05.2019

Det blir arrangert KUN 1 ferieklubb uke i 2019. Den blir i uke 26 (24-28. juni).
Påmeldingsfrist 3. juni. Legg merke til at det er kort påmeldingsfrist.
Påmeldingsskjemaet finner du her (DOCX, 14 kB)

 
Informasjon deles ut på skolen mandag 27/5. 

 

Har du spørsmål om Ferieklubben, ta kontakt med Per Arnesen på kulturkontoret,
per.arnesen@vaaler-he.kommune.no

Publisert 24.05.2019

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser.

MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted.