Nyheter
Publisert 01.04.2020

Vi har fortløpende kontakt med næringslivet i Våler og vi har fått lov til å dele dette stemning- og statusbilde. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Publisert 01.04.2020

Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Publisert 31.03.2020

Vi er i en krevende tid for alle og kanskje er det noen der ute som trenger hjelp eller som kan hjelpe andre.
En del frivillige har allerede meldt seg og tusen takk for det!
Våler samfunnet bryr seg om hverandre og det er vi stolte av!

Publisert 31.03.2020

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er  12.05.20.

Publisert 31.03.2020

Ledig stilling som leder i omsorgs- og ettervernavdelingen i Solør barneverntjeneste fra 1. juni 2020.