Kontakt oss

Våler kommune, Sentralgården,  har åpent hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

Sentralbord tlf. 62 42 40 00

E-post:postmottak@vaaler-he.kommune.no   

KRAV OM ELEKTRONISK FAKTURA (EHF) TIL VÅLER KOMMUNE

I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 10 jfr. § 12, plikter kommunene fra 01.01.15 å ta imot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handels-format (EHF).

Våler kommune aksepterer kun faktura eller kreditnota på EHF-format.

Vi er registrert i ELMA register.
Elektronisk fakturaadresse: 9908 – 871034222
Aksesspunkt: Visma Software International
Organisasjonsnummer: 8710 34 222

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller) under «deres ref.» og ha 30 dagers forfallsfrist.

 

E-post - virus og spam

Våler kommune har iverksatt tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem. Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem - ta telefonisk kontakt med Våler kommune eller adressaten direkte.

Søk etter personer.

Avdelinger og ansatte.

Krisetelefoner og døgnåpne vakttelefoner

Helsetjenester, Pleie og omsorg og TIFU

 

Noen telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Legesenter 62 42 41 70