Våler kommuneskoger KF

Våler kommuneskoger KF ble etablert 01.07.21 etter vedtak i kommunestyret. Foretaket har som formål å forvalte og drifte kommunens jord- og skogeiendommer.   Eiendommen omfatter 81 200 dekar skog og utmark hvorav 68 650 dekar er produktiv skog.  I tillegg forvalter foretaket 1 250 dekar jord på Haslemoen.

Haslemoen hundepark

 

 

Kontaktinfo:

Tore Gresmo mobil 481 30 485
e-post:
tore.gresmo@vis.kommune.no

Arne Ivar Øvergård mobil 905 72 901 
e-post:
ai.overgard@hageli.no

Våler kommuneskoger KF Org.nr. 927 150 700

 

 

 

 


Skogen er fordelt på 13 teiggrupper med til sammen 95 enkeltteiger beliggende både på østsiden og vestsiden av Glomma. De største enkeltteigene er Bølsjø skog i Risberget og Kynndalsmoen/Åkerberget på østsiden av Glomma. Vest for Glomma er Sjurderud seterskog den største teigen.

Våler kommuneskoger disponerer 4 skogshusvær som leies ut på åremål

Det daglige arbeidet utføres daglig leder Tore Gresmo i 100% stilling.  Andre ansatte i selskapet er skogsarbeider Tony Kolstad i 100% stilling.

Våler kommune er eneeier av selskapet. Foretaket ble registrert i offentlige registre fra 01.07.21.

Styret består i perioden 2021 -2023 av: Arne Ivar Øvergård (leder), Lise Berger Svenkerud (nestleder), Ada Bredalen, Espen Svenneby og Kjell Konterud (styremedlemmer). 

Vedtekter (PDF, 97 kB)