Dagsenter for hjemmeboende med demens

Dagsenter for hjemmeboende personer med kognitiv svikt

Dagsenter tilbud kan tilbys inntil 5 dager i uken vurdert etter individuelt behov. Tilbudet består av;

Sosial samvær med andre i samme situasjon (kognitiv svikt på grunn av ulike demenssykdommer)

Ulike aktiviteter etter årstid, turer, trim

Spesielt fokus på ernæring, det tilbys frokost og middag i felles måltider.

De som har opphold får tilbud om skyss til og fra.

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Adresser:

Hjemmetjenesten i Våler,

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424150