Psykisk helse- og rustjeneste, Barn, unge- og familieteam