Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Som følge av ett nytt kapittel i  Lov  om barnehager Kapittel VIII ,som omhandler arbeid med det psykosoiale barnehagemiljø, har Åsnes og Våler utarbeidet en felles handlingsplan med tilpassninger til hver kommune. 

Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våler kommune (DOCX, 2 MB)

Alle ansatte i alle barnehager er forpliktet til å oppdage, gripe inn og melde fra om barn som ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Barnehagene i Våler har hatt en felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene siden 2017. Denne planen finner du her: Handlingsplan mot mobbing (PDF, 745 kB)

Du kan lese mer om barnehagemiljø på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) barnehagemiljø

Barnehagemiljø