Handlingsplan mot mobbing

Barnehagene i Våler har felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene. Planen finner du her: Handlingsplan mot mobbing (PDF, 745 kB)

Du kan lese mer om mobbing i barnehage på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.