Individuell plan, koordinerende enhet

Individuell plan er en lovfestet rettighet for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester, som har minimum 2 tjenester eller mer. Det er et samarbeidsverktøy mellom bruker (planeier) og han/hennes tjenesteytere. Alle som får en IP får tildelt en koordinator som blir brukers kontaktperson og bindeledd til tjenesteapparatet. Koordinator skal holde jevnlige ansvarsgruppemøter for å opprettholde tett samarbeid og oppfølging av planen.
Målet med individuell plan er å bidra til at den enkelte bruker får et helhetlig og individuelt sammensatt tjenestetilbud fra alle aktuelle instanser.
Det er også viktig å huske at det å få en individuell plan innebærer ikke at du får flere rettigheter, men at tjenestene du mottar og hjelpen du har behov for blir bedre koordinert og tilpasset dine/deres behov.
Alle helsebaserte instanser du er hos har en plikt til å informere deg som bruker eller pårørende om Individuell plan dersom de ser at behovet er der. Du/dere kan fortsatt takke nei dersom ønsket ikke er der.
For å få en individuell plan kan du ta kontakt med en av dine tjenesteytere så hjelper du deg med å fylle ut henvendelsesskjema om IP.
For mer info kan du se i brosjyren «individuell plan = brukers plan. (PDF, 905 kB)
der finnes også litt info om lovverk og samt nettsider som har mer informasjon.

Eller ta kontakt med systemkoordinator for IP i Våler:

Marie Kroken Bakke
Tlf 47 47 91 64
Marie.Bakke.Kroken@vis.kommune.no