Viltforvaltning

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har 7 årsverk som arbeider innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning.

Kontaktperson:
Pia Helene Knøsen Lund 
tlf 62 42 40 17 / 991 07 780
phl@vis.kommune.no

Finn David Nilsen