Viltforvaltning

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca 9 årsverk som arbeider innenfor fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning.

Finn David Nilsen