Nødforing av rådyr

Det er mulig å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for rådyr.

Se infobrev (PDF, 28 kB)

Søknadsskjema (PDF, 55 kB) med kart sendes landbrukskontoret for uttalelse før søknaden videresendes til Mattilsynet for endelig vedtak.

 

Artikkelliste