Tilskudd fra viltfondet

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Fondet kan brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen -og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Søknadsfrist: 1. mars.

Fondet kan også brukes til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og handtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen, samt tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.