Kontoret holder stengt i uke 30. Eventuelle henvendelser som haster kan rettes til Anne Kristine eller Dag Kjetil.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer :-) 

 

Grunnet situasjonen med Korona-virus i landet vårt er kontoret fortsatt stengt for ordinært publikumsmottak. Det er imidlertid nå åpent for besøkende som har avtale med saksbehandlere eller andre ansatte. Fortsatt henstilles det til avklaring av saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

De ansatte har i hovedsak hjemmekontor, men samtlige nås pr telefon / e-post. 

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Viser forøvrig til mer utfyllende informasjon på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2020 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 11 MB)

Årsrapport 2019 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 4 MB)

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook