Godt nytt år!

Inntil videre benyttes hovedsakelig telefon / e-post for kommunikasjon med oss.

Ta evt kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

Inngang via servicetorget i 1. etasje.

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

På grunn av koronarestriksjoner og ferieavvikling holdes landbrukskontoret fysisk stengt i romjula. Men noen av oss er på jobb hver dag hele uka.

Ring til servicetorget på telefon: 62 42 40 00 og be om landbrukskontoret.

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2020 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 11 MB)

Årsrapport 2019 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 4 MB)

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook