Landbrukskontoret innfører midlertidig redusert  "åpningstid" for besøkende i perioden 31. oktober og frem til jul. Dette gjelder også telefonhenvendelser.

Vi vil være tilgjengelige i tidsrommet 10.00 - 14.00 hver dag. Ta kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

 

Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale tid med saksbehandlere.

Inngang via servicetorget i 1. etasje.

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har 7 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2021 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 16 MB)

Årsrapport 2020 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 11 MB)

Årsrapport 2019 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 4 MB)

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook