Landbrukskontorets årsrapport for 2020

Nå foreligger landbrukskontorets årsrapport for 2020. Der presenteres en stor aktivitet innenfor jord, skog og utmark i Åsnes og Våler i 2020. I tillegg omtales interessante prosjekter og satsninger der landbrukskontoret er involvert.

Hele årsrapporten kan lastes ned som PDF. (PDF, 11 MB)