Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste administrative leder i kommunen. Lederne for de enkelte kommunale virksomhetene rapporterer direkte til Kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunaldirektør Anniken Baksjøberget.
Telefon 62424004/99254809  Mail: Anniken.Baksjoberget@vis.kommune.no