Som følge av Covid-19 utbruddet har Våler kommune blitt tildelt ekstramidler på 1,1 mill kr til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov. Informasjonen om søknadsmulighetene ble først publisert på hjemmesiden 1 oktober 2020. Søknadsfristen er nå utsatt og vi anbefaler bedrifter å se nærmere på informasjonen nedenfor og ta kontakt for ytterligere informasjon.

Her kommer et nytt øyeblikksbilde fra Våler hvor vi denne gangen har video-samtale med noen unge voksne Våler-sokninger som hver på sin måte reflekterer over korona-pandemien. Soknepresten i Våler er også med.

Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Dette er en svært krevende tid for norsk næringsliv. Manglende inntekter og fortsatt mange faste utgifter som må betales, fører fort til at flere kan komme i en likviditetskrise. Vi vet at mange bedrifter både på landbasis og i Våler har permittert alle eller mange av sine ansatte.  
Regjeringen har lagt frem flere tiltak for å forsøke å hjelpe bedrifter i den krevende situasjonen mange av dere nå står i. Vi forventer at det vil komme flere tiltak i løpet av få dager.  

Vi har kontakt med mange av dere på telefon og mail allerede, men kontakt oss gjerne  dersom dere trenger en diskusjonspartner; Arild Lande, tlf 90133674,
epost: arild.lande@vis.kommune.no

Nedenfor er en relevant artikkel fra 19 mars i DN