Tekniske tjenester

 

 

 

 

 

 

Marit Ekeberg
Leder
 

Vi skal svare på spørsmål om kommunen sin virksomhet og rettlede i kommunale tjenester. Vårt mål er at du som innbygger skal oppleve et positivt møte med virksomheten. Vi legger vekt på at du som innbygger skal føle deg trygg på at den informasjonen du gir oss blir hos oss.