Brann og feiing

Våler er med i et interkommunalt selskap, Midt-Hedmark brann og redningstjeneste IKS.

Lenke til Mid-Hedmark brann og redningsvesen

Eiere av hus og bygg er selv ansvarlig for å sørge for nødvendige sikringstiltak. Dette innebærer å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. I tillegg til eiere har også brukere plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand.

Feiing og tilsyn

Midt-Hedmark brann og redningsvesen utfører feiing og tilsyn for Våler kommune.

Lenke til tips om sikker hverdag

 

Artikkelliste