Vann og avløp

Faustine Oppegård
Fagansvarlig VA
Mobil 951 647 86
Faustine.Oppegard@vis.kommune.no


Monica Solberg
Fagansvarlig kommunale avgifter
Telefon 62424000
monica.solberg@vis.kommune.no 


Erik Smedstuen
Driftsoperatør
Mobil 901 29 202

Erik.Smedstuen@vis.kommune.no

 

Våler kommune har ansvaret for vannforsyningen i Våler. I praksis er du i kontakt med våre tjenester flere ganger daglig, blant annet når du tar deg et glass vann, en dusj eller er på toalettet. 

HVA ER MÅLET MED TJENESTEN

  • Vi leverer ditt viktigste næringsmiddel – et godt drikkevann.
  • Vi samler opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
  • Vi bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
  • Vi administrerer og ajourfører ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
  • Vi administrerer innkreving av vann- og avløpsgebyrene.
  • Vi følger opp vannkvaliteten på drikkevannet, samt fra avløpsutslipp og i vassdragene.
  • Vi følger opp private vann- og avløpsinstallajoner, industriutslipp, olje og fettavskillere

VARSLINGSSYSTEMER FOR VANN OG AVLØPSKUNDER

Våler kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon

VANNMÅLER

Vannmåleravlesning foretas en gang i året ved årsskifte. Du kan melde inn din målerstand via kommunens nettside, på telefon eller ved å sende inn utsendt vannmålerkortet. Hvis vi ikke mottar en målerstand, blir forbruket stipulert. 

KONTROLL AV VANNMÅLER

Når det ikke brukes vann i en bolig, skal tellverket på vannmåleren stå stille. Dersom tellerverket på vannmåleren beveger seg, har man en lekkasje. Ved mistanke om lekkasje eller feil på sanitæranlegget, bør rørleggerfirma kontaktes. Et rennende vannklosett eller feil på innvendige installasjoner vil ofte betyr store ekstrautgifter i løpet av et år.

Vær også obs på at vanning utendørs om sommeren, også registreres på vannmåleren din. Dette vil medføre at forbruket ditt øker, og det samme vil gebyrene.