Takke ja til barnehageplass

Når barnehageopptaket er klart vil du få et brev der du blir bedt om å bekrefte at du vil ha barnehageplassen.

Brev om tildeling av barnehageplass sendes ut innen 20. mars. Sammen med brevet følger en svarslipp og et helseskjema som må returneres til Våler kommune.