Fakturakrav

KRAV OM ELEKTRONISK FAKTURA (EHF) TIL VÅLER KOMMUNE

I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 10 jfr. § 12, plikter kommunene fra 01.01.15 å ta imot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handels-format (EHF).

Våler kommune aksepterer kun faktura eller kreditnota på EHF-format.

Vi er registrert i ELMA register.
Elektronisk fakturaadresse: 9908 – 871034222
Aksesspunkt: Visma Software International
Organisasjonsnummer: 8710 34 222

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller) under «deres ref.» og ha 30 dagers forfallsfrist.

Bestillere og bestillernummer finner du  her. (XLSX, 19 kB)