Fakturakrav

KRAV OM ELEKTRONISK FAKTURA (EHF) TIL VÅLER KOMMUNE

I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 10 jfr. § 12, plikter kommunene fra 01.01.15 å ta imot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handels-format (EHF).

Våler kommune aksepterer kun faktura eller kreditnota på EHF-format.

Vi er registrert i ELMA register.
Elektronisk fakturaadresse: 9908 – 871034222
Aksesspunkt: Visma Software International
Organisasjonsnummer: 8710 34 222

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller) under «deres ref.» og ha 30 dagers forfallsfrist.