Elevenes skolemiljø

Våler barne- og ungdomsskole har utarbeidet en handlingsplan for elevenes skolemiljø. 
Planen finner du her:Elevenes skolemiljø (PDF, 394 kB)

Forskrift om ordensreglement i grunnskolen i Våler (PDF, 61 kB)

Ordensreglement Våler barne- og ungdomsskole  (PDF, 150 kB)

 

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du nyttig informasjon om elevens skolemiljø: NULLMOBBING

Tilsyn høsten 2021

Statsforvalteren i Innlandet skal gjennomføre tilsyn ved ungdomstrinnet. Dere finner informasjon om dette her: Informasjon om tilsyn (PDF, 261 kB)