Elevenes skolemiljø

Vålerskolen har utarbeidet en handlingsplan for elevenes skolemiljø. Planen skal revideres høsten 2019.
Planen finner du her: Elevenes skolemiljø (PDF, 212 kB)

 

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du nyttig informasjon om elevens skolemiljø: NULLMOBBING

Tilsyn høsten 2021

Statsforvalteren i Innlandet skal gjennomføre tilsyn ved ungdomstrinnet. Dere finner informasjon om dette her: Informasjon om tilsyn (PDF, 261 kB)