Overgang barnehage-skole

Kommunale og private barnehager samarbeider med skolen for å få til en god overgang for barnet fra barnehagen til skolen.

Årshjul for overgang barnehage-skole

 

Her kan du laste ned brosjyre om overgang mellom barnehage og skole: