Overgang barnehage-skole

Barnehagene og skolen skal tilrettelegge for en god overgang fra barnehage til skole.

Lov om barnehager §2a  Plikt til å samarbeide med skolen om overgang fra barnehage til skole sitat «Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Jf. Opplæringsloven §13-5 og Friskolelova §5-5  

Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. Barnehagen må ha tillatelse fra barnets foreldre for å utlevere personopplysninger om barnet til skolen»

Forskrift om rammeplan for barnehager sier følgende:

«Barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god  overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning(SFO) Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole» Videre står det at «barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetida på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner»

Forventningshefte til foresatte for overgang barnehage-skole (PDF, 190 kB)

Lykke til med skolestart