Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste