Helsestasjon

 

Helsestasjonen er et gratis tilbud som består av helsesykepleier Marianne Eek Steimler, helsestasjonslege Mohammad Osman Shakeel og helsesekretær Bente Lund Sandnæs. Vi arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir et tilbud til alle barn og foreldre.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

 • hjemmebesøk til nyfødte
 • ammeveiledning
 • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesykepleier og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
 • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
 • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet(lenkes opp til folkehelseinst.)
 • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
 • barseltreff for mødre med nyfødte barn
 • Åpen helsestasjon en gang pr. uke - mandager mellom kl. 13.30 til 15.00.(stengt i skoleferier)
 • ICDP- foreldreveiledningskurs   

 • Tuberkulosekontroller                                                                                                                                                                                                          

 • Helsestasjonen samarbeider med andre institusjoner som f.eks. fastlegene, ergo/ fysioterapitjenesten, spesialist helsetjenesten, tannhelsetjenesten, psykisk helse barn og unge, PPT og barnevern.

 • Helsestasjonen har taushetsplikt og samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Ammehjelpen

Smittevernplan 

Pandemiplan

Tuberkulosekontrollprogram

Gode råd om sykdom og helse hos barn

Åpningstid i sommer 2019

 

Vanlig åpningstid tom. torsdag 11.07.19 (uke 28)

Uke 29 (15.-19. juli)        Stengt

Uke 30 (22.-26. juli)        Stengt, jordmor fra Åsnes er i Våler onsdag 24.07.19.

                                      Åpen helsestasjon i Åsnes mandag 15.07.19  kl.12.30 – 14.30, drop-in.

Uke 31 (29. juli-2.aug)   Vanlig åpningstid – jordmor fra Åsnes er i Våler 31.07.19

Uke 32 (5.-9. aug)           Stengt, jordmor fra Åsnes er i Våler fredag 09.08.19.

Når det er stengt i Våler er Åsnes helsestasjon behjelpelig – ring for avtale tlf: 62 95 67 70

 

Telefontid

Telefonummer/mobilnummer: 62 42 41 80 / 40 63 77 86

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00-14:00

Onsdag og fredag ingen telefontid. Ved avbestilling av oppsatt time eller ved viktige beskjeder send sms på mobil - 40637786. Så tar vi kontakt når vi har anledning.

Besøks og postadresse

Besøksadresse: Vålgutua 202 
Postadresse: Vålgutua 251

2436 Våler i Solør