Jordmortjeneste

  

Svangerskapsomsorg

Jordmortjensten er gratis og består av jordmor Åse Tøråsen Fjeld. Jordmortilbudet omfatter individuelle helseundersøkelser med rådgiving, og oppfølging / henvisning ved behov. Jordmor tar seg god tid til å veilede den gravide om aktuelle tema som kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse,forventninger til foreldrerollen, selve fødselen og amming. Far er hjertelig velkommen til å være med på konsultasjonene.

Jordmor arrangerer svangerskapskurs.

Jordmor tilbyr hjemmebesøk til alle som har født, like etter hjemkomst fra sykehuset.

Jordmor er også med på første barseltreff på helsestasjonen.

Tilbyr etterkontroll etter fødsel.

Jordmortjeneste tirsdag og annenhver fredag (oddetalls uker)

Ved hendvendelse ta kontakt med helsestasjonen tlf: 62 42 41 80

Jordmor Åse T. Fjeld  mob: 47 47 52 32

Ammehjelpen