Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Til Kilden →

Landbrukskontoret driver et kontinuerlig arbeid med ajourføring av det elektroniske gardskartet og landbruksregisteret.