Kart og landbruksregister

Landbrukskontoret driver et kontinuerlig arbeid med ajourføring av det elektroniske gardskartet og landbruksregisteret.

Søknad om produksjonstilskudd


I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, vil det jordbruksarealet som ligger i gardskartet (og landbruksregisteret) være "fasit" på hvilke arealer det kan gis tilskudd til. Dersom det søkes på større areal enn det kartene viser, vil vi få feilmeldinger. Det er derfor viktig at den enkelte søker sjekker at kart og eiendoms-areal stemmer overens - FØR søknadsomgangen!