Kommuneoverlege, smittevern, miljørettet helsevern

Samfunnsmedisin i Solør er en interkommunal tjeneste som dekker fagområdene smittevern og miljørettet helsevern. Åsnes, Grue og Våler har felles kommuneoverlege og samfunnsmedisintjeneste.

Kontaktinformasjon:

Kommunelege Våler: Bo Brendstrup
kommunelegen@vis.kommune.no

Miljøkonsulent Jenny Torkildsen
kommunlegen@grue.kommune.no
tlf. 62 94 22 00

Kommuneoverlege Jorun Slettli
Jorun.Slettli@asnes.kommune.no
Mobnr. 477 86 317

Miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelselovens kapittel 3.