Kommuneoverlege, smittevern, miljørettet helsevern

Samfunnsmedisin i Solør er en interkommunal tjeneste som dekker fagområdene smittevern og miljørettet helsevern. Åsnes, Grue og Våler har felles kommuneoverlege og samfunnsmedisintjeneste.

All informasjon, skjema etc, finner du på nettsiden til Grue kommune, Miljørettet helsevern i Solør,

Kontaktinformasjon:

Kommunelege Våler: Jorun Slettli
kommunelegen@vis.kommune.no

Miljøkonsulent Jenny Torkildsen
Jenny.Thorkildsen@grue.kommune.no
tlf. 62 94 22 00

Kommuneoverlege Jorun Slettli
Jorun.Slettli@asnes.kommune.no
 

Miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelselovens kapittel 3.