Kommuneoverlege, smittevern, miljørettet helsevern

Samfunnsmedisin i Solør er en interkommunal tjeneste som dekker fagområdene smittevern og miljørettet helsevern. Åsnes, Grue og Våler har felles kommuneoverlege og samfunnsmedisintjeneste.

I dette interkommunale samarbeidet er Grue vertskommune. Miljørettet helsevern holder til ved Furubo legesenter på Kirkenær.

Terje Christiansen er Kommuneoverlege i Solør

Jenny Torkildsen er Miljøkonsulent

Kontaktinformasjon:

kommunlegen@grue.kommune.no
tlf. 62 94 22 00

Miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelselovens kapittel 3.