Renovasjonstjenester

Våler kommune er med i et interkommunalt selskap SOR - Solør Renovasjon IKS

Ta kontakt med Solør Renovasjon ved spørsmål. Nedenfor finner du lenke til Solør renovasjon med kontaktinformasjon.

Lenke til Solør renovasjon

Lenke til tømmekalender  Her må du under tema tømmekalender legge inn adressen din