Næring

Arild Lande
Næringssjef
Mobil: 901 33 674
E-post: arild.lande@vaaler-he.kommune.no

I Våler er det omfattende næringsvirksomhet.  Industri, handel, transport, reiseliv og tjenesteytende bedrifter har i mange ti-år holdt til i Våler.

Bedriftene i Våler, både små, mellom-store og store, er bærebjelker for lokalsamfunnet.

Våler blir satt på kartet regionalt, nasjonalt og internasjonalt når bedriftene har suksess.

De ulike bedriftene i Våler har de siste 10 årene investert betydelige beløp og ressurser i egen virksomhet. Og signalene er at investeringene fortsetter. 

Når bedriftene oppnår gode resultater over tid er det med på å opprettholde og styrke Våler som en attraktiv og relevant industri- og næringskommune.

Den største bedriftssamlingen i Våler er på Braskereidfoss hvor blant annet Forestia AS, Moelven Våler AS, Norsk Trafikksenter AS og Nortura Samvirkekylling holder til. Der er det til sammen ca 400 kompetansearbeidsplasser og årlig omsetning på ca 2,0 milliarder kroner.  For mer informasjon se Sirkulære Solør

Her finner du en liste over noen av bedriftene i Våler. Listen over bedriftene og artiklene er ikke uttømmende, men viser mangfoldet her i Våler.  

Under fanen næringsnytt er det artikler og presentasjoner som har fokus på nærings- og samfunnsutvikling i Våler.

For mer informasjon om eksisterende næringsliv og for dere som vurderer å flytte og etablere seg i Våler ta kontakt med:

Arild Lande 
Næringssjef Våler kommune
Mobil: 901 33 674
E-post: arild.lande@vaaler-he.kommune.no

Regine B Dyreng
Klosser Innovasjon
Mobil: 400 21 350
E-post: Regine@klosser.no