Næring

Arild Lande
Næringssjef
Mobil: 901 33 674
E-post: arild.lande@vaaler-he.kommune.no

I Våler er det omfattende næringsvirksomhet.  Industri, handel, transport, reiseliv og tjenesteytende bedrifter har i mange ti-år holdt til i Våler.

Bedriftene i Våler, både små, mellom-store og store, er bærebjelker for lokalsamfunnet.

Våler blir satt på kartet regionalt, nasjonalt og internasjonalt når bedriftene har suksess.

De ulike bedriftene i Våler har de siste 10 årene investert betydelige beløp og ressurser i egen virksomhet. Og signalene er at investeringene fortsetter. 

Når bedriftene oppnår gode resultater over tid er det med på å opprettholde og styrke Våler som en attraktiv og relevant industri- og næringskommune.

Den største bedriftssamlingen i Våler er på Braskereidfoss hvor blant annet Forestia AS, Moelven Våler og NAF Norsk Trafikksenter holder til. Der er det til sammen over 300 kompetansearbeidsplasser og årlig omsetning på ca 1,5 milliarder kroner.   

Her finner du en liste over noen av bedriftene i Våler. Listen over bedriftene og artiklene er ikke uttømmende, men viser mangfoldet her i Våler.  

Under fanen næringsnytt er det artikler og presentasjoner som har fokus på nærings- og samfunnsutvikling i Våler.

For mer informasjon om eksisterende næringsliv og for dere som vurderer å flytte og etablere seg i Våler ta kontakt med:

Arild Lande 
Næringssjef Våler kommune
Mobil: 901 33 674
E-post: arild.lande@vaaler-he.kommune.no

Anette Strand Sletmoen
Daglig leder Solør Næringshage
Mobil: 994 45 426
E-post: anette@solornh.no

Tone Lien
Daglig leder Elverumregionens næringsutvikling
Mobil: 951 36 871
E-post: tone@ernu.no

Yngve Sætre
Prosjektleder Hedmark Kunnskapspark 
Mobil: 984 40 665
E-post: yngves@hkp.no