Skjenking og servering

Kommunen har ansvar for å gi skjenke- og salgsbevilling, samt å arrangere kunnskapsprøver. Skal du starte opp med et serveringssted eller en dagligvareforretning, må du ha bevilling. Kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve/etablererprøven. Kommunen gir utsteder skjenkebevilling for inntil fire år om gangen.

2020-2024 Alkoholpolitiske Retningslinjer Våler kommune (PDF, 166 kB)
Les mer på Helsedirektoratet.no
Les alkoholloven her

Hvordan søke?

Søknad om skjenkebevilling/salg finner du elektronisk her.

De ulike typene skjenkebevilling:

Alminnelig skjenkebevilling

Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke om alminnelig skjenkebevilling.

Der vil du bli bedt om å legge ved følgende dokumenter:

 • Bekreftelse på bestått skjenkeprøve på både styrer og stedfortreder
 • Styrer og stedfortreders tilknytning til stedet (eksempelvis kopi av arbeidskontrakt/arbeidsavtale)
 • Tegning av skjenkeområdet, inne i lokalet. Skal det serveres utendørs. må dette også tegnes inn. Barer skal være markert på tegningen.

Våler kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven.

OBS: For å søke om skjenkebevilling, må du også søke om serveringsbevilling, det vil si: du må sende inn to søknader.

 • Forventet saksbehandlingstid seks til åtte uker.

 

Ambulerende skjenkebevilling

Dette gis kun til sluttede arrangement der deltakere er invitert, og det finnes en gjesteliste.

Dette er eksempelvis bryllup, konfirmasjon eller jubileum, med en varighet på én til tre dager.

 • Forventet saksbehandlingstid inntil to uker

 

Enkeltanledning

En enkeltanledning gis til arrangementer som er åpne for allmennheten, som konserter, teater eller bil- og båtshow, med en varighet på én til tre dager.

Politiets godkjenning skal ligge ved søknaden. Søknader uten denne godkjenningen blir automatisk avslått. ( https://www.politiet.no/tjenes...)

 • Forventet saksbehandlingstid inntil tre uker.

Serveringsbevilling

Serveringsstedets daglig leder må være myndig og ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. For å søke må du benytte det elektroniske søknadsskjemaet. Der vil du bli bedt om å laste opp noen nødvendige dokumenter, som må følge søknaden. Dette er følgende dokumenter:

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Styrers tilknytning til stedet (eksempelvis kopi av arbeidskontrakt)
 • Adkomstdokumenter som viser at man har disposisjonsrett over lokalet
 • Dato for oppstart av virksomheten

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept eller ved endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt en ny bevilling.

Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort – med mindre det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

 

Skal du ta salgs-,etablerer-,kontrollør- eller skjenkeprøve?

 • Ta kontakt med servicetorget for timeavtale.
 • Det koster 400 kroner. Du betaler ved oppmøte.
 • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde eller nasjonalt identitetskort).
 • For etablererprøve har man 90 minutter til rådighet. Du kan benytte lovdata som oppslagsverk. Her må du svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Andre kunnskapsprøver: 60 minutter til rådighet. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål. Ingen hjelpemidler er tillatt.
 • Prøvene avholdes på Sentralgården Vålgutua 251.
 • Du får utstedt diplom ved bestått prøve.

 

Her finner du det du trenger for å bestå prøvene

Pensum til Etablererprøven for serveringsvirksomhet kan man finne ved å gå inn på www.vinn.no Der kan man bestille bok eller kursmateriell.

Åpningstider for serveringsbedrifter

kommunestyret i Våler: vedtak K-058/12. Dette vedtaket er videreført.

Salgsbevilling åpningstider :
hverdager kl.08- kl.20.
lørdager kl. 08- kl. 18.

Skjenkebevilling åpningstider:
hverdager fra kl. 13.00 til kl.01.00
fredag oglørdag fra kl: 13:00 til kl.02:30.

Vedtaket gjelder generelt for alle serveringsbedrifter i kommunen.