Her er oppdatert informasjon om hvordan coronaen påvirker næringslivet i Våler.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en god situasjonsbeskrivelse, og vi er glade for at vi har fått lov å dele informasjonen.

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Nav har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Du kan søke fra og med 4. mai 2020.

Du kan søke Nav om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis.

Les mer på NAV her

Koronakrisen har medført at mange lokale virksomheter står i fare for å gå konkurs eller måtte legge ned fordi de opplever en likviditetskrise.

Her følger oppdatert status fra næringslivet etter påske, som vi har fått lov til å dele.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Her kommer et nytt øyeblikksbilde fra Våler hvor vi denne gangen har video-samtale med noen unge voksne Våler-sokninger som hver på sin måte reflekterer over korona-pandemien. Soknepresten i Våler er også med.

Modellen for den statlige krisepakken er klar. Bedrifter i Våler og i resten av landet er hardt rammet og mange er avhengig av rask kompensasjon for å klare  seg. Regjeringen legger modellen fram for Stortinget fredag 3 april. Målsettingen er at utbetalinger skal kunne starte så raskt som mulig, i løpet av april.

Her er første oppfølging av den nye krisepakken for næringslivet fra Innlandet fylkeskommune.  Den enkelte bedrift eller foretak kan nå søke på støtteordninger som er etablert. Nedenfor følger en beskrivelse av støtteordningene, informasjon om kriterier, samt prosedyrer for hvordan man kan søke.

Ta kontakt med Arild Lande 90133674, arild.lande@vis.kommune.no for ytterligere informasjon

Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Vi har fortløpende kontakt med næringslivet i Våler og vi har fått lov til å dele dette stemning- og statusbilde. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Dette er en svært krevende tid for norsk næringsliv. Manglende inntekter og fortsatt mange faste utgifter som må betales, fører fort til at flere kan komme i en likviditetskrise. Vi vet at mange bedrifter både på landbasis og i Våler har permittert alle eller mange av sine ansatte.  
Regjeringen har lagt frem flere tiltak for å forsøke å hjelpe bedrifter i den krevende situasjonen mange av dere nå står i. Vi forventer at det vil komme flere tiltak i løpet av få dager.  

Vi har kontakt med mange av dere på telefon og mail allerede, men kontakt oss gjerne  dersom dere trenger en diskusjonspartner; Arild Lande, tlf 90133674,
epost: arild.lande@vis.kommune.no

Nedenfor er en relevant artikkel fra 19 mars i DN