Her er oppdatert informasjon om hvordan coronaen påvirker næringslivet i Våler.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en god situasjonsbeskrivelse, og vi er glade for at vi har fått lov å dele informasjonen.

Som følge av Covid-19 utbruddet har Våler kommune blitt tildelt ekstramidler på 1,1 mill kr til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov. Informasjonen om søknadsmulighetene ble først publisert på hjemmesiden 1 oktober 2020. Søknadsfristen er nå utsatt og vi anbefaler bedrifter å se nærmere på informasjonen nedenfor og ta kontakt for ytterligere informasjon.

Se filmen her med;

Maren Butteberg er 35 år, gründer og innehaver av Drømmekroken AS

Espen Svenneby er 50 år, fabrikksjef på Forestia og aktiv politiker for Arbeiderpartiet

Kristin Amundsen er 27 år og fra Braskereidfoss.  Kristin har bachelor i innovasjon og forretningsutvikling og jobber for tiden i Oslo

Anders Heltzen er 61 år,  gründer og eier av Haslemoen AS. Anders har tjenestegjort på Haslemoen tidligere og har sammen med sin forretningspartner i en årrekke videreutviklet   Haslemoen indre leir slik at leiren har god kvalitet og er tilgjengelig for ny forsvarsvirksomhet.

Samtalen ledes av Arild Lande fra Våler Kommune.

Her er oppdatert informasjon fra oktober 2021 om hvordan næringslivet i Våler har klart seg under pandemien og hvordan åpningen av Norge igjen påvirker utsiktene framover. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en god oversikt, og vi er glade for at vi har fått lov å dele informasjonen.

Nordre Follo og Enebakk geværkompani tilhørende Stor Oslo Heimevernsdistrikt (HV02) skal i tidsperioden 15. til 23.september trene i, og rundt Haslemoen leir.
Treningen skal sikre at soldater og befal har grunnleggende ferdigheter for å kunne løse nasjonale oppdrag, og inngår som en del av beredskapsplanen for Norge.

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Nav har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Du kan søke fra og med 4. mai 2020.

Du kan søke Nav om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis.

Les mer på NAV her

Koronakrisen har medført at mange lokale virksomheter står i fare for å gå konkurs eller måtte legge ned fordi de opplever en likviditetskrise.

Her følger oppdatert status fra næringslivet etter påske, som vi har fått lov til å dele.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Her kommer et nytt øyeblikksbilde fra Våler hvor vi denne gangen har video-samtale med noen unge voksne Våler-sokninger som hver på sin måte reflekterer over korona-pandemien. Soknepresten i Våler er også med.

Modellen for den statlige krisepakken er klar. Bedrifter i Våler og i resten av landet er hardt rammet og mange er avhengig av rask kompensasjon for å klare  seg. Regjeringen legger modellen fram for Stortinget fredag 3 april. Målsettingen er at utbetalinger skal kunne starte så raskt som mulig, i løpet av april.