I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler: Ann Jeanette Magnor, Per Martin Engebretsen og Trond Blindheim. Se videointervjuer!

Den 20 juli kjørte Sommertoget fra Elverum til Kongsvinger. På veien sørover stoppet toget 10 min på Braskereidfoss og 10 min på Våler stasjon. Ca 600-800 personer deltok i Våler på en flott og varm formiddag midt i fellesferien. Takk til alle sammen! Ferske tall og evalueringer fra Visit Elverum Regionen viser at besøket i Våler har gitt stor lokal, regional og nasjonal positiv oppmerksomhet. Mer informasjon om Sommertoget 2017 følger nedenfor. 

På Braskereidfoss i Våler er Forestia, Moelven Våler, Nortura Samvirkekylling, Braskereidfoss Kornsilo og Industripaller gode eksempler på bedrifter som er viktige for Hedmark i det grønne skiftet. Denne fine klyngen av bio-bedrifter omsetter for 1,2 milliarder kroner årlig og har 350 ansatte.

Våler kommune og Hedmark Kunnskapspark (HKP) inngår fra 2017 et samarbeid der målet er å arbeide tett med næringslivet og primærnæringene for å skape innovasjon og utvikling i kommunen. HKP skal sammen med Våler kommune arbeide med bioøkonomi og potensielle vekstbedrifter. Våler skal også være en node for BioSmia i Innlandet.