Næringsnytt januar 2017: Hedmark Kunnskapspark etablerer tett samarbeid med Våler kommune og industrien på Braskereidfoss.

Våler kommune og Hedmark Kunnskapspark (HKP) inngår fra 2017 et samarbeid der målet er å arbeide tett med næringslivet og primærnæringene for å skape innovasjon og utvikling i kommunen. HKP skal sammen med Våler kommune arbeide med bioøkonomi og potensielle vekstbedrifter. Våler skal også være en node for BioSmia i Innlandet. 

Fra venstre: Adm.dir Frank Larsen i HKP, Fylkesråd Thomas Breen, Kjell Konterud, Ivar Arnesen, majoritetseier og konsernsjef i Byggma Geir Drangsland, Per Over Væråmoen, Lars Arne Oldernes, direktør i Forestia Torodd Rande,
daglig leder Braskereidfoss Kornsilo Per Ove Leistad, eier av Industripaller/daglig leder Bjørnar Otterhaug, ordfører Lise Berger Svenkerud, Arild Lande, fabrikksjef Forestia Espen Svenneby. Ragnar Kristmoen deltok også på møtet

Møtet på Braskereidfoss markerte Hedmark Fylkeskommune og Hedmark Kunnskapspark sin klare ambisjon om å satse på det grønne skiftet og framtidens bioindustri. Ordfører Lise Berger Svenkerud pekte på at samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark er positivt for Våler, Solør og Sør-Østerdalsregionen.

- Bare på Braskereidfoss har vi en samling av biobedrifter med til sammen 350 ansatte og årlig omsetning på 1,2 milliarder kr. Det er veldig gledelig at Hedmark Kunnskapspark etablerer seg her, uttalte ordfører Lise Berger Svenkerud. 

Eier og konsernsjef i Byggma Geir Drangsland snakket også varmt om det grønne skiftet og den innovative tenkningen ved Nordens største sponplatefabrikk.

– Vi utfordrer gipsplatene med et sømløst klikksystem for sponplater. I løpet av noen år skal Forestia bli en milliardbedrift. Vi er avhengige av dyktige folk for å klare dette, og det har vi hos Forestia, uttalte Geir Drangsland.

Innovasjonsbank

HKP er initiativtaker for bioøkonomisenteret BioSmia, hvor ambisjonen er å være en motor for utviklingen innen feltet i Innlandet. BioSmia skal samle miljøene og aktørene i Innlandet slik at de sammen kan bli mer attraktive og skape innovasjonskraft nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeidet med BioSmia har Hedmark Kunnskapspark bygget opp en bank av innovasjonsidéer. Dette vil bli delt med næringslivet.  

Fornybare ressurser

– Bedriftene på Braskereidfoss har solid erfaring, kompetanse og muskler til å være en sentral klynge i den framtidige bioindustrien i Innlandet. Sammen med Hedmark Kunnskapspark vil bedriftene og vi jobbe for at eksisterende næringsliv kan videreutvikle seg, samt bidra til å skape ny bioindustri og nye arbeidsplasser i Våler og Innlandet, sier Arild Lande i Våler kommune. 

- Det er naturlig å tenke at bioindustri i Våler vil ha sin basis i skog, jord og mat. Vi går nå inn i en tid hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, og spørsmålet blir hvor denne skal lokaliseres og hva denne industrien skal produsere. Her er en god mulighet for at Våler, med sin sterke posisjon og sine sentrale næringslivsaktører, kan få til ny vekst, uttalte administrerende direktør Frank Larsen i HKP.

-Vi må ta vare på råvarene våre – og ikke fyre dem opp. Da har vi tapt, avsluttet konsernsjef Geir Drangsland i Byggma.