Næringsnytt juli 2017: NRK Sommertoget på besøk i Våler

Den 20 juli kjørte Sommertoget fra Elverum til Kongsvinger. På veien sørover stoppet toget 10 min på Braskereidfoss og 10 min på Våler stasjon. Ca 600-800 personer deltok i Våler på en flott og varm formiddag midt i fellesferien. Takk til alle sammen! Ferske tall og evalueringer fra Visit Elverum Regionen viser at besøket i Våler har gitt stor lokal, regional og nasjonal positiv oppmerksomhet. Mer informasjon om Sommertoget 2017 følger nedenfor. 

Sommertoget

Sommertoget 2017 er en videreføring av sommeråpent programmene til NRK. Sommeren 2013 og 2015 seilte NRK med båten MS Sjøkurs og laget sendinger fra 40 forskjellige havner. I 2016 var det Mjøsa sin tur. I år er det en 8 uker lang reise med tog som skal innom 17 fylker.

For Hedmark og Oppland var sendingene fra Mjøsa-seilasen i 2016 en solid erfaring. Fine bilder fra Mjøsa kombinert med interessante og morsomme innslag på dag og kveldstid gav god profilering av regionen.

For å ytterligere styrke profileringen av Hedmark i 2017, la Hedmark Fylkeskommune til rette for at filmproduksjons-selskapet Fjords AS kunne være et bindeledd mellom kommunene og NRK. I tillegg ble Visit Elverum Regionen, som er vår regions destinasjonsselskap, involvert.

Etter befaring og informasjonsutveksling var anbefalingene fra Fjords og Visit Elverum Regionen: 

 1. Ha fokus på barn. Vis relevante temaer og historier fra Våler, helst noe som ikke er sett tidligere på Sommertoget. Sørg for at det er korte avstander og fleksibilitet i gjennomføringen av arrangementet på stasjonene.
 2. Tenk på gjenbruk. Legg til rette for at filming og bilder blir så interessante at de vises nasjonalt i ettertid. Autentiske bilder og historier er profildannende.
 3. Hovedmål er regional og nasjonal profilering. Delmålene er å videreutvikle tillitsvekkende samhandling med næringsliv og lage en god opplevelse for innbyggerne og tilreisende.
 4. Første stopp – Braskereidfoss: Folkefest med mat og musikk. Drone/ helikopterfilming av Vålerbanen, Forestia og Moelven. Profilering av landbruk gjennom Nortura Samvirkekylling, samt ordfører og bønder i kylllingdrakter. Intervju av sjåfør med bil fra Vålebanen og intervju med norgesmester i kombinert, Hanna Midtsundstad fra Våler.

  For å få dette opplegget til å fungere måtte NAF trafikksenter og Forestia gjøre ekstra «grep» i ferietiden sin. Blant annet måtte NAF Norsk Trafikksenter søke fylkesmannen om løyve til å kjøre driftingbiler på banen, noe som ble innvilget. 
   
 5. Andre stopp – Våler stasjon: Kunst og barn. Et mer intimt og nedtonet arrangement. Lag en kunstutstilling hvor barna i Våler viser fram tegninger og malerier. Involver etablerte kunstnere i Våler som kan male og informere om sin kunst på stasjonen. Lag en liten utfordring til reporteren fra NRK: Spør om hun kan male noe på lerretet! 

  For å få til kunst-opplegget ble barnehagene og barneskolene engasjert med å lage kunstverk. Barna gjorde en kjempeinnsats og laget ca 70 tegninger og malerier. 

Oppslutning og måling av oppmerksomhet

Det er anslått at ca.600-800 personer var til stede på stasjonene. I tillegg var det mye folk langs toglinjen når toget passerte gjennom Våler. Oppslutningen lokalt var kjempebra. Mediaomtalen lokalt og regionalt var positiv og god for Våler. 

Våler skiller seg ut i regionen ved også å få stor nasjonal positiv mediadekning i Aftenposten.

Sommertoget ruller gjennom Norge: – Det er ganske varmt, men det gir god stemning.

Journalist: Kristine Hellem Aanstad 

Sosiale medier

Vi har ikke tall for facebook oppslag hos Aftenposten, NRK og de regionale avisene, men tilbakemeldingene som er mottatt tilsier at oppslaget i Aftenposten har bidratt til en veldig stor og fordelaktig spredning av Våler-besøket.

Fra Visit Elverum Regionen sin Facebook-dekning har vi følgende tall:

 • Braskereidfoss: Bildene har så langt nådd 18.424 personer, 222 likes, 42 delinger, likt av 49% menn og 51% kvinner – jevnt fordelt fra 18 år og oppover.
 • Våler: Bildene har så langt nådd 7.789 personer, 155 likes, 4 delinger, likt av 18% menn og 82% kvinner – jevnt fordelt fra 35 år og oppover.

På hjemmesiden til Visit Elverum Regionen ble en egen artikkel om Våler lagt ut 22 juli. Den har pr 25. juli nådd 5.927 personer, 64 likes, 9 delinger, likt av 47% menn og 53% kvinner – stor andel av folk over 65 år.

Tallene fra Braskereidfoss er spesielt høye. 42 delinger av et innlegg er topp-resultat på alt Visit Elverum Regionen har lagt ut om NRK Sommertoget.  

Samarbeid gir resultater

Hvert prosjekt, hver sak har sin egenart. Sin størrelse. Sin betydning.

Sommertoget er i den store sammenhengen et ganske lite prosjekt for Våler kommune.

Innspill og kompetanse fra Fjords og Visit Elverum Regionen åpnet opp for og støttet de litt utradisjonelle løsningene som ble valgt. Samhandlingen med næringsliv, organisasjonsliv, kultur og idrett ble deretter toneangivende for positiviteten i arrangementene.

Det er interessant å se nærmere på hvilke mekanismer som har vært til stede når et slikt mini-prosjekt har blitt positivt og oppnådd gode resultater.

Vi tenker det starter med hvilke verdier og hvilken felles plattform vi har, i denne sammenheng arbeidet med å videreutvikle Våler-samfunnet. Våler kommune har i flere år brukt uttrykket «ett gir ekstra». Verdigrunnlaget bak dette «varemerket» består av ulike temaer. Kommuner og organisasjoner har ofte forankret sitt verdigrunnlag i ord som:

 • Åpenhet, ærlighet, respekt, ansvar
 • Kreativitet, nytenkning, dristig

Våler kommune skal også definere sitt konkrete verdigrunnlag. Valg av verdier og begreper er viktige momenter som også inngår i en ny kommuneplan.

Arbeidet med Sommertoget 2017 har vært basert på alle begrepene nevnt ovenfor. I tillegg ønsket vi å få råd og kompetanse fra Fjord og Visit Elverum Regionen på områder som vi selv ikke har spesialkompetanse på.

Det er viktig å utvikle gode relasjoner og skape tillit. Gode relasjoner skaper trygghet. Satt inn i et konkret sammenheng, denne gang mini-prosjektet Sommertoget 2017, gav tillit og trygghet grobunn for fin samhandling mellom Fjord, Visit Elverum Regionen, Våler kommune politisk og administrativt, næringsliv, kunst og idrett. Denne naturlig regisserte samhandlingen gav supre vekstvilkår for prosessen og gjennomføringen.

Våler kommune har mange utfordringer og mange store prosjekter som står for tur. Sommertoget 2017 i Våler er kun et lite eksempel på hva ekte engasjement satt i system kan bety. Overføringsverdien kan sikkert diskuteres. Erfaringene fra Sommertoget blir evaluert grundigere, og det er helt sikkert noe som kunne vært gjort bedre og annerledes. Som med alle andre prosjekter ønsker vi å lære, og ta de beste erfaringene fra Sommertoget 2017 med oss videre i vårt felles arbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling i Våler.

Fortsatt god sommer!