Næringsnytt november 2018: Vi har en plikt og en glede til å vise fram Haslemoen!

NATO-øvelsen Trident Juncture pågår nå for fullt. Haslemoen brukes av danske, polske og britiske styrker. Ca.2.300 soldater holder til på Haslemoen. Det er et comeback for militær aktivitet i Våler. Artilleriet ble lagt ned i 2003 og nå 15 år etter kommer forsvaret tilbake. De kommer tilbake til en leir og et øvingsområde som har god standard, høy forlegningskapasitet, fleksibilitet og – en veldig hensiktsmessig plassering i Sør-Norge. Se video fra den internasjonale mottakelsen.

De foreløpige tilbakemeldingene fra øvelsen er at Haslemoen fungerer veldig godt, er tilgjengelig og aktuell og derfor relevant for å bli brukt igjen.

Å etablere en leir og et øvingsområde tilsvarende Haslemoen, og med 2018-standard for alle bygninger og løsninger,  ville kreve investeringer på flere milliarder kroner. Ytre leir, skytebaner og øvingsområde på nesten 20.000 dekar er unikt. 

Våler kommune og Haslemoen AS samarbeider om å utvikle Haslemoen. Vi har gode prosesser med forsvaret i forbindelse med Trident Juncture. Også politisk er det stor interesse for Haslemoen. 

Etter Trident Juncture kommer hverdagen tilbake på Haslemoen. Samtidig vil forsvaret, NATO og det politiske systemet vårt foreta evalueringer av både øvelsen, samt fortsette vurderingene og fatte vedtak om hvordan forsvaret skal øve og drive virksomheten sin framover og hvilke behov de har. Det er i denne sammenheng at det har vært vår plikt og glede å vise fram Haslemoen -  til beste for Våler, Innlandet, Norge – og NATO!

Som et av flere elementer i vårt felles arbeid med å utvikle Haslemoen ble det arrangert en mottakelse i leiren den 24 oktober. Ambassadørene fra Polen, Danmark og Storbritannia deltok. I tillegg var generaler og soldater fra de tre landene tilstede, samt representanter fra forsvaret, Heimevernet, politi og Fylkesmannen. Som spesielt inviterte gjester var det også representanter fra familier med engelsk, dansk og polsk bakgrunn, som bor i Våler. Elevrådet representert fra 10. trinn deltok også, de ble født i 2003, det året forsvaret flyttet fra Haslemoen. 

Se video fra den internasjonale mottakelsen her: