Øyeblikksbilder og uttalelser fra deler av næringslivet i Våler pr. juli 2020

Her er oppdatert informasjon om hvordan coronaen påvirker næringslivet i Våler.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en god situasjonsbeskrivelse, og vi er glade for at vi har fått lov å dele informasjonen.

Hos Karin og Eva har coronaen gjort at færre har kommet innom for å handle klær, mens salg av blomster har gått som normalt. «Mange arrangementer og selskaper ble avlyst og utsatt På grunn av covid 19 så mange av våre kunder lot nok være å handle klær i vår. Så nå har vi startet sommersalg, og håper på bra salg framover» sier Eva Strætkvern hos Karin & Eva. 

Gravberget Gård er det nå åpen sommerkafe fra torsdag til søndag i hele juli. «Vi håper det går bra i juli, og vi har også bestillinger for august og deler av september. Gården er lagt ut for salg, men vurderer fortsatt ny drift hvor også vi grubler på mulighetene for hjorteoppdrett. I perioden det var stengt på grunn av coronaen tapte vi veldig mye penger og fikk ingen støtte fra den offentlige kompensasjonsordningen. Ellers så synes vi at Visit Elverum og arbeidet som Ingvild Haugbråten og teamet står for, er veldig proft og positivt med nye produkter og opplevelser. Vi tror virkelig at det blir flere turister her oppe etter hvert.» sier Hans Erik Forårsveen på Gravberget Gård. 

Hos Nabo’n  er det nå tilnærmet vanlig åpningstid. «Trafikken har tatt seg opp igjen, men ikke helt som før. Vi har fått flere bestillinger til selskap og catering, men vi har likevel en kjempestor omsetningssvikt. Og den statlige kompensasjonsordningen gav så lite at det er bare til å le av. For oss er 1 m regelen helt avgjørende å forholde oss til, samtidig er det jo den som antakeligvis gjør at det blir litt tungt og færre kunder enn det ellers ville ha vært. Vi satser på at andre halvår blir bedre. Og selv om coronaen ødelegger for Vålerdagene i år, vil vi prøve å lage et opplegg her hos oss» sier Joachim Mobekk Haug hos Nabo’n.

Heia Hotell er det åpent for arrangementer og tilstelninger. «Alle er fortsatt permittert hos oss, men ved arrangementer ordner vi opp. Det blinker et rødt lys her, men vi ser samtidig på arrangementene som vi har bestillinger på og håper på enda flere store jubileumsbestillinger for andre halvår, i tillegg til konfirmasjonene som vi skal ha. Vi har også gitt tilbud på langtidsopphold for bedrifter som har reisende eller prosjektfolk, og det kan bli interessant. Men, tungt er det når vi har mistet nesten 600.000 kroner mot fjoråret» sier Sven Terje Kynbråten på Heia Hotell.

Joker Braskereidfoss har covid 19 hverken medført permitteringer eller nedgang i omsetning. «Vi har faktisk aldri hatt så mye trafikk som vi har nå. Dette er både lokale kunder, turister på gjennomfart og gjester på Støa Camping. Vi merker nok også at de typiske svenskevarene fortsatt har et ekstra volum hos oss.» sier Hans Skrødahl på Joker Braskereidfoss

YX Braskereidfoss er en ansatt nå delvis permittert. «Salget har tatt seg litt opp igjen og det er mye folk på veiene nå. Men vi savner at Norsk Trafikksenter ikke har fullt med aktiviteter, men vi må gjøre det beste ut av situasjonen. Fjoråret var jo bedre, men vi har gode og lojale kunder så vi får holde oss fast i dette unntaksåret» sier innehaver Kjersti Olaussen

Hos Br. Smedstuen er stor aktivitet og vanlige åpningstider. «Trafikken har vært ganske bra hos oss i corona tiden. Vi har ikke hatt permitteringer og nå før ferien er det mange som ordner bilene sine. Vi merker også at byggingen av ny skole og aktivitetshus øker trafikken hos oss, mange av de som arbeider der handler både varmmat og drivstoff hos oss» sier Mona Smedstuen og Jan Smedstuen.

Moelven Våler uttaler direktør Knut Berg: «Vi kjører med normal kapasitet og opplever for tiden ingen negative konsekvenser av covid-19. Utsiktene for resten av året er usikre, hele bransjen lever i stor uvisshet på grunn av nedgangen i aktivitet i byggesektoren. Det er viktig med stimuli som øker byggeaktiviteten. Samme usikkerhet gjelder eksport, vi er usikre på hvordan etterspørselen utvikler seg utover høsten. Her spiller også valutautviklingen inn.»

NAF Norsk Trafikksenter er åpnet igjen, men de har utfordringer som følge av coronaen. «Vi har startet opp med sikkerhetskurs på bane for tunge og lette kjøretøy, etterutdanningskurs, kjørekurs med bil og mc. Men ii har ikke startet opp med større arrangementer med bil og mc. Vi har heller ikke startet opp med bedrifts eventer. Noen arrangementer er flyttet til høsten eller neste år og noen er avlyst. Dette gjør nok at utsiktene for 2020 er at vi kommer til å levere et resultat under budsjett.» sier direktør Trygve Schjerpen på NAF Norsk Trafikksenter.

Forestia er det nå ordinær produksjon og på vanlig måte stenges anlegget 3 uker i sommer. «Aktivitetsnivået har vært god de siste månedene og etterspørselen har foreløpig ikke vært påvirket av covid-19 situasjonen» sier direktør Terje Sagbakken på Forestia.

Hos Våler Bygg er det ingen permitterte og bra med oppdrag. " Prosjektet på Terningmoen er nå inne i sluttfasen.  Ellers har vi ganske bra med ordrereserver utover høsten, og det er vi glade for. Men vi jobber også for å ta på oss ytterligere arbeid og ansette flere." sier daglig leder Joakim Rasmussen hos Våler Bygg

Hos Konterud Transport har coronaen så langt ikke medført store endringer. «Vi har ordinær tømmerkjøring og sagbrukene har så langt hatt godt salg. Vi er spente på andre halvår og markedssituasjonen for  Bransjen vår. Da spiller også valutasituasjonen inn» sier Kjell Konterud hos Konterud Transport.

Hos Innlandet Auto er det ordinær åpningstid og stor aktivitet. «I mai solgte vi 40 biler og i juni 41 biler, så vi er kjempefornøyd. Kundene kommer fra hele Norge, og forleden dag kom det et par fra Tromsø som kjørte opp igjen med ny bruktbil fra oss. Ellers er det også veldig mye lokalt salg, og det er vi spesielt glade for. Å kjøpe bil er jo utenom huskjøp noe av det dyreste vi gjør, og at vi har tillit er derfor helt avgjørende» sier Henning Nyberg. 

Støa Camping ble sommerens store bestillinger kansellert som følge av covid 19. «Vi taper mye på avlyste arrangementer i Elverum og på trafikksenteret.  Så coronaen ødelegger mye for oss. Men samtidig må vi satse for framtiden, så vi tråkker til med både utvidelser og nye fellesområder. Vi har også fått flere på langtidsleie, og tilbakemeldingene vi får er at de trives veldig godt her og at beliggenheten med Glomma er det fineste som finnes» sier eier Lisbet Frisendal og daglig leder Geir-Arne Lervik på Støa Camping.

Hedmark Rehabservice  har normal åpningstid og ingen permitterte. «Her går det for fullt om dagen. Akkurat nå er vi på et stort bygg på Rena med lange rørstrekk. Etter ferien ser det også bra ut, så vi er optimister» sier Lars Håkon Kirkelund hos Hedmark Rehabservice.

Hos TK Økonomitrimming er det stor trafikk og ingen permitteringer. «Her der det full fres og gær bra trøkk både i Elverum og i Våler. Faktisk har det blitt litt for lange ventetider nå, så vi jobber alle mann for å bli ferdig til ferieavvikling. Coronaen slo ut tidlig og det ble litt tungt en kort periode, men nå og framover for andre halvår virker det bra igjen. Så vi er optimister» sier Marius Østlie.

Hos Våler Taxi er det fortsatt en veldig alvorlig situasjon. «Vi mistet skolekjøringen vår, ja vi mistet nesten all kjøring. Så fikk vi en kompensasjonsordning fro skolekjøringen og uten den hadde det blitt slutt for lenge siden. Men fortsatt er det permitteringer og kun 2 biler som går. Vi hadde ønsket å bli spurt om kjøring for helsestasjonen på Haslemoen, men det ble vi ikke. Vi har jo kapasitet og vi følger alle regler med kun 2 i bilen på personbil, max 4 passasjerer på 8 seteren og max 8 på 16 seteren. Dette har blitt tungt og vanskelig, men vi må gjøre det beste ut av situasjonen» sier eier Knut Verket

Mobakk Bil har ordinære åpningstider, god trafikk og sommerstengt i uke 28 og uke 29. «Vi har bra tilgang på jobber nå og merker ingen ting til coronaen nå. Men det var jo litt nedgang rett etter coronaen kom, men det har jevnet seg ut igjen. Og nå blir det jo Norgesferie på mange i år og da vil de ha orden på bilene sine» sier Sten Ove Bru hos Mobakk Bil.  

Hos Olastuen Bygg er det ordinær drift og ingen permitterte. «Vi har bra med oppdrag, men vi ser og at det virker å bli lite nye landbruksbygg i år, og det merker vi. Vi hadde kanskje tenkt at coronaen skulle gi enda større fokus på norsk matproduksjon og at bøndene fortsetter med å investere i bygg og maskiner. Vi er optimister for andre halvår også. Ellers har vi tatt imot en ny lærling nå, Håkon Verket, og det er viktig å legge til rette for nye og unge kommende fagfolk: sier Georg Olastuen .

Spar er det bra salg og ordinære åpningstider. «Vi hadde bra omsetning i vår, og enda bedre enn i fjor, så coronaen ble isolert sett mer positiv enn negativ for oss. Men nå blir omsetningen lavere igjen fordi vi nærmer oss en avslutningsperiode. Det er ikke helt klart når vi stenger, men det blir nok en gang i august-september. «Vi ansatte synes det er kjætt at butikken stenger, men vi ser jo at Spar stenger både på Flisa og i Elverum så vi er ikke aleine. Jeg tror at det er marked for to matbutikker i Våler, og kanskje søndagsåpent ville vært en god ide.» sier Marita Fjeld hos Spar Våler.

Byggmester Hegsvold har mye å gjøre. «Vi blir tatt godt imot hos kundene og det virker som coronaen har gjort at mange ordner på husene sine i år. Andre halvår er også  kjempetravel og det er vi glade for. Men vi trenger jo mer jobb for framtida og 2021 og håper aktiviteten holder seg. Ellers har vi merket at coronaen har medført  litt forsinkelser og problemer med å skaffe noen spesialprodukter som vi trenger, for eksempel festemateriell. Og det har med import og forsyninger å gjøre, så coronaen innvirker på oss alle. Men at vi i Våler i det store og det hele har vært heldige, er det ingen tvil om.» sier daglig leder Kjell Arild Hegsvold  

AT Tre på Haslemoen har klart å holde på ordinær drift og produksjon. «Vi hadde etterdønninger etter at en laminatfabrikk stengte i England, men nå er det løst 100 %. Vi har god ordreinngang og er optimistisk for andre halvår. Vi har også fått et prosjekt for 2021, og det er ikke ofte vi har så lang horisont. Ellers skal vi levere alle innvendige dører til nye skolen og aktivitetshuset i Våler, og det synes vi er stas. Noe mer kortreist enn det er vanskelig å tenke seg» sier daglig leder Kent Bjørnstad hos AT Tre.

Hos Nordermoen Transport er en sjøfør permittert. «Vi har mye kjøring her lokalt og der er volumet bra. De faste oppdragene går også som normalt. Tømmerkjøringen er også bra, men vi fikk jo brev om at den kunne bli redusert, men det har ikke vært store endringer ennå. Vi er spente på andre halvår fordi det kan komme negative ringvirkninger som påvirker oss, så vi må bare stå på» sier Lill Kristin Nordermoen hos Nordermoen Transport.

KIWI er det stor trafikk og vanlige åpningstider. «Vi har hatt det vi kan si er en naturlig økning i salget utover året. Kundene er veldig flinke med spriting og følger rutinene hos oss. På grunn av salget og litt ekstra arbeid med corona-rutiner har vi økt i staben vår også. Vi ser også at kundene planlegger handlingen enda mer og handler for flere dager om gangen. Så får vi se hvordan det blir i andre halvår når grensene åpnes for fullt» sier Ståle Bryhn på KIWI.

Hos Kjernlie Transport er det full aktivitet og stort volum av utkjøring av daggamle kyllinger for Nortura Samvirkekylling. «Vi har sju lastebiler i full drift og kyllingene kommer trygt fram til bøndene. Desinfeksjon har alltid vært en del av hverdagen vår både på rugeriet og i bilene, så vi var sånn sett veldig godt forberedt når coronaen kom. Det virker som folk spiser mye kylling nå, så vi er optimister for andre halvår også.» sier Knud Rasmus Kjernlie.

Hos Lena Maskin på Eid er det stor aktivitet og ingen permitteringer. «Vi fikk litt problemer tidlig i corona perioden, med at fabrikkene stengte på kontinentet. Men det har ordnet seg og første halvår ble samlet sett over budsjett for vår del. Valutakursene er viktig for oss og våre produkter,  så vi er spente på andre halvår. Det ligger an til gode avlinger og det er positivt for både bøndene og det samlede aktivitetsnivået i landbruket som igjen er bra for lokalsamfunnet» sier Arne Egil Retteråsen på Lena Maskin.