Næringsnytt oktober 2018: "Verden til Våler"

Vi har hatt besøk fra utlandet, vi får besøk fra utlandet. I tillegg reiser våre sambygdinger til utlandet. Våler er en del av det internasjonale samfunnet! Se videointervju med Hanna Melsnes Svenneby som har hatt studieopphold i Tyskland. 

I den nye Våler-kirken har man nylig avsluttet en internasjonal Orgelfestival. Organisten i Våler; Andrey Mirgorodskiy er opprinnelig fra Russland og har vært initiativtaker for en vellykket internasjonal festival med konserter for alle aldersgrupper. Andrey har sørget for at musikere fra ulike land har spilt for og med lokale artister og derigjennom skapt internasjonale kunstopplevelser. Som det ble sagt fra podiet i forbindelse med avslutningskonserten: “Verden kom til Våler”.

Og nå står Trident Juncture for tur. Trident Juncture 2018 er navnet på den store NATO-øvelsen som preger Hedmark i oktober og november. Forsvaret sier selv at Trident Juncture 2018 er den største øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen tok slutt på 1980-tallet. 

Ordet Trident betyr «treoddet spyd», og er i gresk mytologi også symbolet for havguden Poseidon. Sammen med det engelske ordet Juncture kan Trident Juncture symbolisere en «VANN-VITTIG STOR OG BETYDNINGSFULL MØTEPLASS». Ordspill til side.

Ca. 2.000 soldater fra England, Danmark og Polen skal bo på Haslemoen i forbindelse med Trident Juncture 2018. Vi i lokalsamfunnet kommer til å merke stor trafikk. På hjemmesiden vår er det mer informasjon om selve øvelsen. 

Haslemoen og Våler kommer i det offentlige søkelyset når Trident Juncture pågår. Både nasjonale og internasjonale forsvarsobservatører, media og politikere vil se og lese om hvordan Haslemoen og Våler fungerer for Trident Juncture 2018. Haslemoen og Våler har tidligere levert forsvarstjenester for Norge og derigjennom NATO fra 1956 til 2003. Trident Juncture 2018 er på mange måter et «comeback» for forsvarsaktivitet på Haslemoen. 

Trident Juncture 2018 er internasjonalt, og dermed litt stort og kanskje litt fremmed for oss. Og plutselig havner dette i Våler, for en periode.  «Verden kommer til Våler».

Den forsvarsmessige og sivile samfunnsutviklingen har INTERNASJONALISERING som et, blant flere andre, viktige fellestrekk. Våre bedrifter, våre innbyggere, våre studenter, våre nye landsmenn, turister; alle har sine grensesnitt og erfaringer med INTERNASJONALISERING. 

Geir Drangsland, hovedaksjonær i Byggma på Braskereidfoss, har i tidligere videointervju på vår hjemmeside orientert oss om INTERNASJONALE SAMMENHENGER. Drangsland peker på viktigheten av internasjonale markeder og den internasjonale konkurransesituasjon. Våler-samfunnet lever med og av en internasjonalisert økonomi og internasjonale sammenhenger. I tillegg til bedriftene og virksomhetene er også ungdommen og studentene våre i kontinuerlig kontakt med «utlandet» og det internasjonale. Enten det er gjennom “live” konsertopplevelser, You Tube, Facebook, NETFLIX eller «engelske lærebøker». Internett har nullet ut avstander og det internasjonale har blitt lokalt.

Samtidig er det viktig at både voksne, ungdommer og studenter får muligheten til å oppleve det internasjonale in REAL LIFE; ved å besøke andre land, studere der, eller til og med kanskje jobbe i utlandet for en periode. Vi har vært så heldig å få snakke med Hanna Svenneby Melsnes som akkurat har vært student ½ år i Tyskland. Hanna er reflektert, har stå-på-vilje og studerer for å bli sivil-ingeniør.  Hanna sier selv at hennes INTERNASJONALISERINGSPROSESS med oppholdet i Tyskland er viktig og god lærdom. Vi heier på Hanna!