Rådgivningsbistand til Næringslivet

Koronakrisen har medført at mange lokale virksomheter står i fare for å gå konkurs eller måtte legge ned fordi de opplever en likviditetskrise.

Næringssjefene i regionen arbeider nå sammen for å bistå næringslivet. I vårt utvidete team har vi også støtte av Innovasjon Norge, Klosser, Skatteetaten, Fylket, NAV og bankene. Vi informerer og veileder om de ulike tiltakspakkene og hvordan hver enkelt bedrift skal gå frem for å benytte disse.

Vi ser også at en del av dere er avhengige av å få hjelp av eksperter innenfor økonomi, juss og annen ekstern rådgivning for å løse akutte utfordringer. Regionrådet for Sør-Østerdal har derfor etter søknad fra oss bevilget kr 500.000 til innleie av denne eksterne bistanden til næringslivet i regionen.

Sammen med disse eksterne ressursene får vi som er ansvarlige for næringsutvikling et sterkt team som kan bistå dere nå med utfylling av søknader om midler fra NAV, Innovasjon Norge, Skatteetaten, Fylket og samt bistå i kontakt med banker for å sikre videre drift.

Er din bedrift i en vanskelig situasjon eller trenger du noen å sparre med - ta kontakt med oss!

SEND INN DIN HENVENDELSE HER