Midlertidig ordning fra NAV for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Nav har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Du kan søke fra og med 4. mai 2020.

Du kan søke Nav om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis.

Les mer på NAV her

Hvordan virker ordningen?

Denne midlertidige ordningen:

 • gjelder fra 14. mars 2020
 • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
 • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene
 • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp)
 • baserer utbetalingene på gamle og nye inntektsopplysninger

Hvem omfattes av ordningen?

Du må:

 • være fylt 18 år
 • ikke ha fylt 67 år
 • ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (74 894 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser
 • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet

Er du selvstendig næringsdrivende må selskapet være registrert før 1. mars 2020.

Når kan du søke?

Du kan søke fra og med 4. mai 2020. Da kan du søke om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Du søker altså etterskuddsvis.

Slik finner du ut når du kan søke for første gang:

 1. Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag)
 2. Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (disse dagene må du selv dekke)
 3. Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til

Eksempel: Inntektstapet ditt startet 16. mars. Når du har telt fremover med de 16 dagene du selv skal dekke, kommer du frem til at du kan søke kompensasjon fra 1. april. Ettersom du må søke etterskuddsvis, kan du tidligst søke i begynnelsen av mai.

Du kan søke på nytt for hver ny måned du har inntektstap på grunn av koronasituasjonen.

Søknaden finner du her,