Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Vi har fortløpende kontakt med næringslivet i Våler og vi har fått lov til å dele dette stemning- og statusbilde. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Dette er en svært krevende tid for norsk næringsliv. Manglende inntekter og fortsatt mange faste utgifter som må betales, fører fort til at flere kan komme i en likviditetskrise. Vi vet at mange bedrifter både på landbasis og i Våler har permittert alle eller mange av sine ansatte.  
Regjeringen har lagt frem flere tiltak for å forsøke å hjelpe bedrifter i den krevende situasjonen mange av dere nå står i. Vi forventer at det vil komme flere tiltak i løpet av få dager.  

Vi har kontakt med mange av dere på telefon og mail allerede, men kontakt oss gjerne  dersom dere trenger en diskusjonspartner; Arild Lande, tlf 90133674,
epost: arild.lande@vis.kommune.no

Nedenfor er en relevant artikkel fra 19 mars i DN

Innlandet har mange flotte privateide og offentlige virksomheter som skaper gode resultater. Hver organisasjon har sin egenart og sine særskilte utfordringer. La oss ta en rask tur innom fire ulike virksomheter som hver på sin måte bidrar med stor verdiskapning. Klikk deg inn i saken for å lese om alle de fire virksomhetene.

 

 

 

 

 

     

 

Investeringslysten fortsetter i Våler. I november og desember 2018 har tre bedrifter etablert ny virksomhet! Under ser du videointervju med Henning Nyberg, Roar Jansrud og John Skrødahl, 

Solørfondet er i vedtak i kommunestyrene i Våler, Åsnes og Grue i desember 2018 vedtatt avviklet i sin nåværende form.

NATO-øvelsen Trident Juncture pågår nå for fullt. Haslemoen brukes av danske, polske og britiske styrker. Ca.2.300 soldater holder til på Haslemoen. Det er et comeback for militær aktivitet i Våler. Artilleriet ble lagt ned i 2003 og nå 15 år etter kommer forsvaret tilbake. De kommer tilbake til en leir og et øvingsområde som har god standard, høy forlegningskapasitet, fleksibilitet og – en veldig hensiktsmessig plassering i Sør-Norge. Se video fra den internasjonale mottakelsen.

Vi har hatt besøk fra utlandet, vi får besøk fra utlandet. I tillegg reiser våre sambygdinger til utlandet. Våler er en del av det internasjonale samfunnet! Se videointervju med Hanna Melsnes Svenneby som har hatt studieopphold i Tyskland. 

 

TILGANG er et mangefasettert begrep. I næringssammenheng forstår vi ordet TILGANG ofte som en mulighet, noe som kan bidra og avgjøre en utvikling. For eksempel tilgang til markeder, tilgang til kapital, tilgang til kompetanse. Vi har snakket med Arne Egil Retteraasen i Lena Maskin AS, Våler. Se videointervju!

I denne utgaven av Næring og Samfunn har vi snakket med tre personer som hver på sin måte INVESTERER i sin bedrift. Se videointervju!