Øyeblikksbilder fra deler av næringslivet i Våler pr. 25.3.

Vi har fortløpende kontakt med næringslivet i Våler og vi har fått lov til å dele dette stemning- og statusbilde. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Kafe/restaurant: Permitteringer og brå-stopp.

Julianne Mobekk på Nabo’n sier at de har hatt stengt en ukes tid nå, men vurderer om de skal åpne for middagsbestillinger for take away. Julianne uttaler at alle planer og arrangement har blitt avlyst og avbestilt og de selv er permittert.  Julianne sier også at de har god kontakt med sin bankforbindelse, men at det er en veldig krevende situasjon som har oppstått, og at de virkelig håper at stor-samfunnet kommer raskt tilbake til normalsituasjonen.

På Heia Hotell sier Svein Terje Kynbråten at det ble helt brå-stopp fra 13 mars.  «Avbestillingene kom i full fart, og hele inntektsgrunnlaget vårt forsvant. Alle ansatte ble permittert, men vi har jo andre kostnader som forfaller til betaling likevel. Så her er det kritisk. Vi har dialog med banken og Innovasjon Norge, og vi er helt åpne på at i en tid uten inntekter er vi helt avhengig av finansieringsstøtte og refinansiering for å klare oss over kneika» sier Svein Terje Kynbråten.

Kina’n har stengt inntil videre mens Dennis har vært åpent bla for take away.

Verksted – transport

Hos Smedstuen er både verkstedet og stasjonen i tilnærmet vanlig drift. «Vi har kranbil og redningstjeneste i tillegg, så vi må holde hjulene i gang. Vi tar en dag om gangen nå, og gjør det beste ut av situasjonen. Men vi er jo veldig spente på hvordan dette skal utvikle seg» sier Jan og Tommy Smedstuen.

Mobakk Bil har også åpent og har aktivitet på verkstedet. «Vi har mye mindre bestillinger fra kunder nå og det blir permitteringer fra neste uke. Men levering av deler kommer fortsatt uten problemer, så vi driver så godt som vi kan» sier Arne Roger Mobakk.

Hos TK Økonomitrimming er det også åpent, og de har kundebehandler og mekanikere som ordner opp i det daglige. «Vi har permittert noen mekanikere og oss på kontoret i denne alvorlige situasjonen. Vi håper at det kan begynne å normalisere seg etter påske en gang» sier Marius Østlie hos TK Økonomitrimming.

På Eid hos Lena Maskin er både butikk og verksted åpent. «Vi er glade for at vi har fortsatt god drift og at våre kunder handler hos oss i denne krevende tiden. Vi har så langt ikke måttet permittere noen. Hovedlageret i Tyskland er ikke stengt, så det ser ut som om vi fortsatt skal kunne hjelpe kundene og bøndene som om litt skal i gang med våronn. Vi er ydmyke for at vi så langt har vært forskånet fra de store reduksjonene, og vi tenker mye på andre næringsdrivende som har store problemer for tiden» sier Arne Egill Retteråsen på Lena Maskin.

NAF Trafikksenter Vålerbanen er inntil videre stengt. «Vi har utsatt og avlyst alle kunde-aktiviteter. Vi holder stengt og er permittert. Vi kjenner på alvoret i situasjonen, men er trygge på at når Corona-pandemien er over vil vi komme sterkt tilbake» sier direktør Trygve Schjerpen på NAF Trafikksenter.                                                                                 

Hos Hedmark Rehabservice er det permittering og liten aktivitet. «Vi er permittert og vurderer situasjonen dag for dag. Vi har noen kundeoppdrag på vent, og håper at det kan bli bedre muligheter etter påske. Vi er tilgjengelig på telefon og Kjell Gunnar Thoresen og jeg gjør vårt beste for å komme gjennom denne vanskelige tiden» sier Lars Håkon Kirkelund hos Hedmark Rehabservice.

Hos Innlandet Auto er det permitteringer, men daglig leder Henning Nyberg uttaler at de er tilgjengelig på telefon. «Det gode salget snudde brått. Vi synes det er en vanskelig situasjon for alle selvstendig næringsdrivende som mister inntektene fordi man må stenge på grunn av offentlige vedtak. Men vi skjønner godt at tiltakene må være så omfattende for at vi raskest mulig skal komme tilbake til den vanlige hverdagen. Nå tar vi alle en for laget.» uttaler Henning Nyberg

Knut Verket fra Våler Taxi forteller om veldig store reduksjoner i virksomheten. «Vi har nå kun en av åtte biler som er i drift og sjåførene våre er permittert. Vi har lege og sykehuskjøring, men all vanlig kjøring for skole er borte. Dette er stusselig, så vi håper på bedre tider framover» uttaler Knut Verket

Våler Bygg har nå to permitterte og resten har fått permitteringsvarsel. «Vi ser at myndighetene nå snakker om å slippe håndverkerne inn og fram. Det er vi glade for. Vi har viktige oppdrag i blant annet Elverum som står for tur, og håper virkelig at de ikke blir utsatt. Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen» sier Lene Mari Skjæret hos Våler Bygg.

Gravberget Gård har midlertidig stengt. «Bestillingene ble kansellert, så her var det ingen ting annet å gjøre enn å stenge. Vi reduserer kostnadene så mye som mulig og prøver å holde oss flytende til vi kan åpne dørene igjen. Jeg ser at Næringslivets Hovedorganisasjon jobber for at det skal bli en form for kontant-støtte for oss som midlertidig mister levebrødet vårt. Det tror jeg er helt avgjørende for at mange av oss kan komme gjennom denne krisen» sier Hans Erik Forårsveen på Gravberget Gård.

Hos Nordermoen Transport er alle i arbeid. «Vi har så langt ikke mistet mye kjøring. Men vi er selvsagt veldig spente på fortsettelsen. Vi blir alle berørt enten direkte eller indirekte, og må bare stå på» sier Lill Kristin Nordermoen

AT Tre på Haslemoen har ordinær drift og produksjon. «Vi har gode bestillinger utover, men vi vet jo ikke hva som plutselig kan dukke opp. Vi kan få en flaskehals med råvareleveranser fra utlandet. Så langt har det gått bra, men i verste fall kan jo fabrikkene som vi får varer fra bli stengt. Vi er optimister.» uttaler daglig leder Kent Bjørnstad hos AT Tre.

 

Mat og detaljhandel:

 «Vi har ordinære åpningstider og handelen går som vanlig. Vi har ikke problemer med noe hamstring nå, og vi får nye varer regelmessig. Medarbeiderne våre gjør en kjempejobb og vi er glad for at kundene handler som normalt» sier Ståle Bryhn på KIWI.

Anders Bjørnstad, eier av Spar Våler, uttaler at handelen og åpningstidene er som normalt. «Spar har ekstremt fokus på renhold og rutiner i disse vanskelige dagene. Våre medarbeidere går foran med et godt eksempel og vi har gode rutiner under denne unntakstilstanden.»

Hos Karin og Eva sier Eva Strætkvern at det er ordinære åpningstider, men at klesavdelingen ikke er mye i bruk nå. «Vi selger og leverer mye blomster og har ingen problemer med å få nye blomster inn til butikken. Jeg synes det er en vanskelig tid vi er inne i nå, og håper som alle andre at vi snart slutten på denne pandemien» uttaler Eva Strætkvern.
På Joker Fæssa går handelen som normalt og også der er man veldig nøye med rutinene. «Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene på at vi har vanlige åpningstider. Vi hører fra kundene at det er viktig for dem å kunne handle helt lokalt» sier Hans Skrødahl hos Joker Fæssa.

 

Industri  

Hos Forestia er det full produksjon i en krevende tid. «Vi har ingen permitteringer. Faktisk har vi veldig stor produksjon inn mot påsken. Alle ansatte og våre kontaktpunkter er ekstremt opptatt av å holde seg til de etablerte rutinene for begrensning av smitte. Vi er veldig glad for at vår store virksomhet så langt har god etterspørsel etter våre produkter, og at vi er leveringsdyktig når denne epidemien herjer» uttaler fabrikksjef Espen Svenneby på Forestia.

På Moelven Våler er det også ordinær produksjon. «Vi har ingen reduksjoner nå. Vi ser at det muligens kan bli utfordringer på noen eksportmarkeder. Men vi ser samtidig at innenlandsmarkedet er bra. Vi er rigget for full produksjon framover, men må selvsagt ta høyde for at det kan komme endringer» sier direktør Knut Berg hos Moelven Våler.

På Nortura Samvirkekylling er det også normal aktivitet. «Vi har gode planer for beredskap på bemanning. Vi har vanlig produksjon og god kontroll på alle våre innsatsfaktorer. Vi skal gjøre vårt for å sikre god forsyning i verdikjeden for fjørfe.  God mat må vi ha.» uttaler fabrikksjef Espen Sørlie på Samvirkekylling.

Knud Rasmus Kjernlie er transportør for Nortura Samvirkekylling og har flere lastebiler i full drift. «Våre sjåfører møter bønder som er ekstremt opptatt av trygg matproduksjon. I disse Corona-tider har vi en liten fordel fordi vi har i alle år levd med strenge regimer for hygiene og kontroll. Våre lastebiler, våre sjåfører og vårt rugeri er på topp europeisk nivå når det gjelder sikkerhet og oppnådde resultater. Men vi hviler ikke av den grunn, her må vi fortsatt hele tiden være på tå hev» sier Knud Rasmus Kjernlie.