Øyeblikksbilder fra deler av næringslivet i Våler pr. 14.4.

Her følger oppdatert status fra næringslivet etter påske, som vi har fått lov til å dele.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Hos Karin & Eva Våler Blomsterforretning er det åpent mandag til fredag, men stengt på lørdag. «I klesavdelingen er det lite trafikk, samtidig har leverandørene vært tidlig med å komme med nye sesongvarer. I blomsteravdelingen går det som normalt, men  at det er en alvorlig situasjon er det ingen tvil om» sier innehaver Eva Strætkvern.

På Gravberget Gård er det fortsatt stengt. «Sammen med en del andre i vår bransje fikk vi til med stengebrev fra det offentlige den 5 april, så her er det ikke mulig å holde åpent uansett. Stengebrevet er selvsagt ingen kritikk av virksomheten vår, men det innebærer jo at vi mister hele omsetningen vår og sånn kan det ikke fortsette. Kontantstøtten som antakeligvis kommer vil delvis hjelpe, men det blir kanskje ikke tilstrekkelig» uttaler eier Hans Erik Forårsveen på Gravberget Gård.

På Nortura Samvirkekylling er produksjonen og klekking av daggamle kyllinger på ordinært nivå. «Vi kjører fortsatt med ekstra-ordinære strenge korona-tiltak, men med en del tilpasninger får vi til en grei produksjonshverdag. Vi har kapasitet til å kjøre mer, så det blir en spennende vår og sommer når det gjelder forbruket av hvitt kjøtt.» sier fabrikksjef Espen Sørlie

Hos Nabon er det åpent for «take away», mens cafeen er fortsatt stengt. «Vi er permittert i 80% her hos oss, resten bruker vi til take away kunder. Vi får spørsmål fra kundene om vi ikke snart skal åpne, og det synes vi er hyggelig. 8 mai 2020 har vi fem års jubileum, så det hadde vært utrolig bra om vi kunne fått markert det på en fin måte for alle våre gjester.» sier Julianne Mobekk hos Nabon.

På Heia Hotell er det stengt. «Hos oss er det kritisk. I forhold til mars i fjor har omsetningen sunket med 69%. April blir jo like dårlig ser det ut som. Samtlige ansatte er permittert og det er gær kjett» sier Svein Terje Kynbråten på Heia Hotell.

Hos KIWI er det ingen permitteringer. «Denne påsken var folk hjemme og da er det kanskje naturlig at det blir en del mat-handling. VI har egne rutiner for korona-epidemien og KIWI kjeden følger nøye med.» sier daglig leder Ståle Bryhn på KIWI Våler.

På  Joker Braskereidfoss er det ingen permitteringer og ordinære åpningstider. «Vi har godt salg i hele påsken og har en økning på ca. 20% fra i fjor. Samtidig tenker vi mye på de andre butikkene og virksomhetene som har reduksjoner, og vi håper det snart ordner seg igjen» sier Hans Skrødahl. På Joker Braskereidfoss.

På YX Braskereidfoss er en medarbeider permittert. Det «Vi har litt permitteringer men har vanlige åpningstider.  Salget gikk ned ca. 30 % til å begynne med. Men nå i påsken har det tatt seg litt opp igjen. Vi har god beliggenhet her på Fæssa og i tillegg har vi mange gode lokale kunder som bruker oss. Det er vi takknemlig for. Sier Kjersti Olaussen, innehaver av YX Braskereidfoss

Hos Br. Smedstuen er det fortsatt ingen permitteringer. «Vi har klart oss ganske godt og nå er det dekkskifte for mange og da blir det bra aktivitet. Vi ser jo at det er litt mindre trafikk enn vanlig, men det må vi kunne forvente i en så spesiell situasjon som vi har nå» sier Jan Smedstuen. 

På Moelven Våler kjøres det som normalt på 2-skift. «Foreløpig ingen planer om permittering, men situasjonen er uklar og endre nærmest fra time til time. Den planlagte økningen i produksjonen som skulle starte nå etter påske er utsatt. Vi har god kontroll på tømmer inn, men har noen logistikkproblemer på eksportmarkedene. Samtidig spiller valutakursen positivt inn.» sier direktør Knut Berg på Moelven Våler.

NAF Norsk Trafikksenter har fortsatt stengt. «Vålerbanen får ikke åpent før det foreligger en godkjent bransjestandard. April-mai og juni er erfaringsmessig de viktigste månedene for senteret. Vi har nå søkt Våler kommune om å kunne ha aktivitet i juli, dersom bransjestandarden er på plass da. Dette er en alvorlig situasjon for hele Norge og vi må gjøre det beste ut av situasjonen» sier direktør Trygve Schjerpen på NAF Norsk Trafikksenter.

På Forestia starter produksjonen nå etter påske på tilnærmet normalt nivå igjen. «Vi har bra med ordrer og produksjonsvolumet ser bra ut framover. Vi er selvsagt glade for at vi ikke er så mye berørt av koronaen ennå. Vi følger nøye med og vet at ingen ting er sikkert nå for tiden. Det  beste vi kan gjøre er å holde hjulene i gang og levere kvalitetsprodukter hele tiden.» sier fabrikksjef Espen Svenneby

Hos Innlandet Auto er det ordinær åpningstid og god aktivitet. «Mars ble en ganske god måned for oss tross alt, og vi har solgt biler i påsken også. Men vi får jo meldinger fra bilbransjen for øvrig og skjønner at det er krevende tider» sier Henning Nyberg.

Hedmark Rehabservice  har normal åpningstid nå etter påske. «Fortsatt er det litt permittering her, men vi har noen jobber som pågår, og  håper at når skolene åpner igjen vil det blir enda mer aktivitet»  sier Lars Håkon Kirkelund hos Hedmark Rehabservice.

Nordermoen Transport har fortsatt ingen permitteringer. «Nå første dagen  etter påske er det jo litt rolig, men vi har faste oppdrag også så det går ganske bra. Men vi er litt usikre på tømmertransporten framover, så vi håper sagbrukene ikke reduserer framover.» sier Lill Kristin Nordermoen.

Knut Verket fra Våler Taxi orienterer om en helt kritisk tid med nesten ingen kjøring. «Ikke bare mistet vi kjøringen vår, men vi er også blitt mer bekymret for hvordan kompensasjonsordningen blir. Her må Hedmark Taxi og de som vi har avtale med, det vil si Innlandet Fylkeskommune, komme på banen med tilstrekkelig erstatning slik at vi kan klare oss fram til den vanlige kjøringen begynner igjen» sier Knut Verket.

Hos Våler Bygg er det permitteringer, men de har også ulike oppdrag i blant annet Elverum. «Vi begynte nå etter påske på et nytt restaureringsprosjekt inne på Terningmoen og det byggeprosjektet vil pågå i et par måneder. Vi har også arbeid for et borettslag i Elverum og håper på flere oppdrag framover. Vi er til sammen ca. 10 personer  i arbeid i denne krevende tiden, men vi håper jo at det blir vekst framover» sier Lene Mari Skjæret  og Jahn Ivar Skjæret.

Hos TK Økonomitrimming på Braskereidfoss er det slutt på den delvise permitteringen og alle mekanikerne er nå i arbeid etter påske. «Vi er optimister og trøkker til. Vi har mye dekkskifte og servicer og er glad for det. Men det viktigste av alt er jo at hele Norge kan normalisere seg framover»  sier daglig leder Marius Østlie

Hos Mobakk Bil er det også ordinære åpningstider og god trafikk. «Vi har hatt delvis permittering og nå ser det bedre ut. På dekkhotellet er det mye aktivitet framover og vi håper det fortsetter. Koronaen  er enda verre i byene enn her på landsbygda, så vi får håpe at det snart kan bli vanlige dager igjen» sier Arne Roger Mobakk, innehaver av  Mobakk Bil.  

Hos Olastuen Bygg er det heller ingen permitterte. «Vi er avmålte optimister på kort sikt» sier Georg Olastuen. «På lengre sikt, det vil si både for slutten av 2020 og 2021 er vi også positive, men litt mer usikre.  Vi har mye oppdrag for landbruket og håper at investeringsviljen der ikke blir redusert framover. Kanskje korona-epidemien vil bidra til et enda større fokus på norsk matvareproduksjon og investeringer i landbruket, og det kan være bra for oss alle» uttaler Georg Olastuen.

Konterud Transport har hatt ordinær drift fram til påske. «Vi merker nå etter påske at det er litt mindre aktivitet. Vi er derfor spente på hvordan de neste ukene blir. Vi håper at det ikke blir langvarige  problemer i vår verdikjede, hverken nasjonalt eller på eksportmarkeder.» uttaler daglig leder  Odd Harald Konterud i Konterud Transport.

Hos Byggmester Hegsvold er det også ordinær drift. «Vi har bra med oppdrag og det ser ut som om renoveringsmarkedet holder seg godt. Vi har for det meste jobber her i Våler og trives med å være lokal. Jeg er optimist av natur, men mener oppriktig at det skal bli godt å komme tilbake til vanlige dager» sier daglig leder Kjell Arild Hegsvold. 

AT Tre på Haslemoen har fortatt ingen permitteringer og ordinær drift. «Vi har bra med ordrer utover våren. Men vi må alltid forholde oss til virkeligheten og vi vet ikke hvordan markedet utvikler seg.  Vi har fått noen forsinkelser som følge av en laminatfabrikk i England har stengt, men det er ikke kritisk for leveringsdyktigheten vår» uttaler daglig leder Kent Bjørnstad hos AT Tre.