Solørfondet avviklet

Solørfondet er i vedtak i kommunestyrene i Våler, Åsnes og Grue i desember 2018 vedtatt avviklet i sin nåværende form.

Bakgrunnen for vedtaket er at tilskuddet fra Hedmark Fylkeskommune er sterkt redusert fra og med 2018. 
Våler kommune er en næringsvennlig kommune og for spørsmål om tilskuddsordninger og bedriftsetablering kontakt:


Anette Strand Sletmoen, Solør Næringshage, 994 45 426   
Arild Lande, Våler kommune,  90133674