Innlandet Fylkeskommune vedtok krisepakke til næringslivet

Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Vi følger opp saken og oppdaterer så snart det er konkretisert mer hvordan tiltakene blir i detalj. Ett av de helt konkrete tiltakene som er vedtatt er: Opprettholdelse av avtalte godtgjøringer til drosje- og kollektivnæringen. For Våler Taxi er dette veldig viktig.

Vi har mange andre bedrifter som også har en veldig krevende situasjon nå.

Les mer om krisepakken til næringslivet her.