STATLIG KRISEPAKKE TIL NÆRINGSLIVET: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Modellen for den statlige krisepakken er klar. Bedrifter i Våler og i resten av landet er hardt rammet og mange er avhengig av rask kompensasjon for å klare  seg. Regjeringen legger modellen fram for Stortinget fredag 3 april. Målsettingen er at utbetalinger skal kunne starte så raskt som mulig, i løpet av april.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

For mer informasjonhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/