Saksbehandlingstid

Pga redusert bemanning vil det måtte påregnes lengre saksbehandlingstid på saker til behandling hos oss.